Δώρο σεμινάριο εργασίας αξίας 150 ευρώ: Πώς θα έχεις επιτυχία στη δουλειά σου!

<p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><em>Αναγνωρίστε, Αξιολογήστε και Πιστοποιήστε τώρα τις Κοινωνικές σας Δεξιότητες….</em></strong></span></p>
<p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Ημερομηνία : 25/11/2013</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Διάρκεια: Από τις 17:30 έως τις 21:30</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Τόπος: Δραγατσανίου 6, Αθήνα (50 μ. από στάση μετρό «Πανεπιστήμιο»)</strong></span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><em><strong>Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3252363</strong></em></strong></span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><em><br /></em></strong></span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><em>Σε ποιους απευθείνεται:</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που έρχονται σε επαφή με άλλους ή διαχειρίζονται συνεργάτες και πελάτες, σε επιστήμονες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται  να αναπτύξουν και να πιστοποιήσουν πέραν των βασικών – τυπικών προσόντων τους και άλλες σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες – συμπεριφορές (soft skills), που θα τους ενισχύσουν σαφώς στην εξεύρεση ή ανάπτυξη της εργασίας τους, ακόμη δε και της πελατείας τους.</span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><em><br /></em></strong><em><strong>Περιγραφή:</strong></em></span></p>
<div align="center">
<div align="center">
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Το Βιωματικό αυτό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, που έχει τη μορφή μιας ευχάριστης και βιωματικής άσκησης, ειδικά σχεδιασμένη με την μορφή παιχνιδιού έχει σκοπό να καταγράψει για όλους τους συμμετέχοντες όλες εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες – συμπεριφορές (social &amp; soft skills), που θα υιοθετήσουν και θα αφήσουν τελικά να φανούν στους άλλους. Ειδικοί επιστήμονες – observers- χωρίς να επεμβαίνουν στην υλοποίηση της άσκησης, θα καταγράψουν χωριστά για κάθε συμμετέχοντα, την επίδοση αλλά και επίδειξη των παρακάτω κοινωνικών δεξιοτήτων – συμπεριφορών:</span></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Την δυνατότητα συγκέντρωσης κατά την ομαδική εργασία</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Την ικανότητα για την πρόληψη συγκρούσεων και διενέξεων</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Την παροχή κινήτρων σε άλλους &amp; την επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Την ικανότητα μεθοδικής και συστηματικής εργασίας</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Η ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν για τον κάθε παίκτη, θα γίνεται μέσα από μία εξατομικευμένη συνεδρία coaching, με κάθε συμμετέχοντα χωριστά, από ειδική σύμβουλό μας.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><em><strong>Γιατί αξίζει να συμμετάσχεις;</strong></em></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Όσοι έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, δυσκολεύονται πολλές φορές να υιοθετήσουν και επιδείξουν τις σωστές συμπεριφορές, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν μεθοδικά και σωστά, είτε γιατί δεν πιστεύουν ότι αυτές γίνονται τόσο ξεκάθαρα αντιληπτές από τους άλλους. Η αξιολόγηση λοιπόν όλων των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που δείχνει ο κάθε άνθρωπος στους άλλους, όταν αυτά εξετάζονται με ειδικά εφαρμοσμένα εργαλεία από ειδικούς πιστοποιημένους επιστήμονες της forwardconsulting, αποτελεί μία πολύτιμη γνώση και ένα τεράστιο εφόδιο για όλους τους ανθρώπους.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><em><strong>Ποιοι σπουδαίοι φορείς έφτιαξαν το εργαστήριο;</strong></em></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Όλη η μεθοδολογία που ακολουθούμε, το σύστημα και τα εργαλεία με τα οποία αποτυπώνουμε και καταγράφουμε τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε κάθε εργαστήριο, έχουν αναπτυχθεί (με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμειακού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, μεταφορά καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση») από μία ομάδα των πιο έγκυρων και εγνωσμένης αξίας φορέων και Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων :</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">GIB – Society for Innovation Research and Consulting (Γερμανία)</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Danmarks Paedagogiske Universitetsskole, AARHUS University (Δανία)</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Folkuniversitetet vid Lunds Univeritetet (Σουηδία)</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Senate of Berlin, Department for Integration, Labour and Social Affairs (Γερμανία)</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">University of Aegean (Ελλάδα)</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;">Πληροφορίες Συμμετοχής:</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Σε κάθε Βιωματικό Εργαστήριο, επιτρέπεται η αξιολόγηση συγκεκριμένου αριθμού συμμετεχόντων, για αυτό θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των ενδιαφερόμενων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL:</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">[email protected]</span></p>
</div>
</div>

Σχετικά άρθρα