Θυμός

Πώς αντιμετωπίζουμε τον παιδικό θυμό ;

Το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι το παιδί δικαιούται να νιώθει το συναίσθημα του θυμού και επομένως να έχει και ξεσπάσματα, αν και στόχος μας είναι να μη φτάνει σε αυτά. Τα ξεσπάσματα θυμού συνήθως συμβαίνουν, γιατί είναι ακόμα ανώριμο να διαχειριστεί το θυμό που του προκαλεί η ματαίωση των επιθυμιών του. Όπως μάλιστα επισημαίνουν οι ειδικοί, τα συναισθήματα σε σχέση με τη λογική καταλαμβάνουν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου. Οι ενήλικοι μπορεί να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά τμήματα ταυτόχρονα, δηλαδή να είναι θυμωμένοι αλλά ταυτόχρονα να σκέφτονται λογικά.

Γιατί θυμώνω τόσο πολύ; 11 τρόποι "εκτόνωσης"

Γιατί θυμώνω τόσο πολύ;
Πέρα από τους προφανείς λόγους- οικονομική κρίση και προβλήματα οικονομικά, υπάρχουν πολλά που πρέπει να εξερευνήσουμε αναζητώντας τις πηγή του κακού που μας προξενεί το θυμό. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για να τα έχετε κατά νου κάθε φορά που αναρωτιέστε, τι είναι αυτό που σας κάνει τόσο ευέξαπτους.

Πώς αντιμετωπίζουμε τον παιδικό θυμό ;

Το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι το παιδί δικαιούται να νιώθει το συναίσθημα του θυμού και επομένως να έχει και ξεσπάσματα, αν και στόχος μας είναι να μη φτάνει σε αυτά. Τα ξεσπάσματα θυμού συνήθως συμβαίνουν, γιατί είναι ακόμα ανώριμο να διαχειριστεί το θυμό που του προκαλεί η ματαίωση των επιθυμιών του. Όπως μάλιστα επισημαίνουν οι ειδικοί, τα συναισθήματα σε σχέση με τη λογική καταλαμβάνουν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου. Οι ενήλικοι μπορεί να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά τμήματα ταυτόχρονα, δηλαδή να είναι θυμωμένοι αλλά ταυτόχρονα να σκέφτονται λογικά.

Γιατί θυμώνω τόσο πολύ; 11 τρόποι "εκτόνωσης"

Γιατί θυμώνω τόσο πολύ;
Πέρα από τους προφανείς λόγους- οικονομική κρίση και προβλήματα οικονομικά, υπάρχουν πολλά που πρέπει να εξερευνήσουμε αναζητώντας τις πηγή του κακού που μας προξενεί το θυμό. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για να τα έχετε κατά νου κάθε φορά που αναρωτιέστε, τι είναι αυτό που σας κάνει τόσο ευέξαπτους.