19 Μαρτίου, 2013

Τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μας για το σεξ;

 Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση:

Πώς θα βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά τα παιδιά μας;
 Τι σημαίνει διαπαιδαγωγώ σεξουαλικά το παιδί μου; Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σημαίνει μιλάω

Τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μας για το σεξ;

 Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση:

Πώς θα βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά τα παιδιά μας;
 Τι σημαίνει διαπαιδαγωγώ σεξουαλικά το παιδί μου; Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σημαίνει μιλάω