25 Φεβρουαρίου, 2019

skepsi-25-02

Charles Péguy

Charles Péguy (1873-1914) , Γάλλος ποιητής και συγγραφέας

skepsi-25-02

Charles Péguy

Charles Péguy (1873-1914) , Γάλλος ποιητής και συγγραφέας