1 Ιουλίου, 2020

Θαλής

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (624 ή 623 π.Χ. – 548 ή 545 π.Χ.) είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος

Θαλής

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (624 ή 623 π.Χ. – 548 ή 545 π.Χ.) είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος