Αρχική / Επικαιρότητα (old articles) / Έλεγχοι από την οικονομική αστυνομία στη Μεσσηνία
Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το διήμερο (05 και 06-06-2013), πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εταιρείες εμπορίας παλαιών σιδήρων (scrap) και ενεχυροδανειστήρια στο Νομό Μεσσηνίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.Ειδικότερα, κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις εταιρείες εμπορίας μετάλλων, παλαιών σιδήρων και συναφών αντικειμένων, καθώς και σε ενεχυροδανειστήρια, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ως ακολούθως: Εταιρείες εμπορίας παλαιών σιδήρων (scrap) :Σε ατομική επιχείρηση στην Ασπροπουλιά Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε η λειτουργία της χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας. Επιπλέον διαπιστώθηκε και διοικητική παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, που αφορά στη μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων.Σε ατομική επιχείρηση στην Καλαμάτα, διαπιστώθηκε η λειτουργία της επιχείρησης χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.Σε εταιρεία στη Θέση Ρίνα Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε η εργασία ενός ανασφάλιστου υπαλλήλου και διοικητική παράβαση, ως προς τη μη υποβολή Δηλώσεων Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το δ´ τρίμηνο του 2012 και το α´ τρίμηνο του 2013. Επιπλέον, συνελήφθη ένας υπάλληλος της εταιρείας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του προκαταρκτική παραγγελία του κ. Οικονομικού Εισαγγελέα για χρέη προς το Δημόσιο.Σε εταιρεία στο Μελιγαλά, διαπιστώθηκε η εργασία ενός ανασφάλιστου υπαλλήλου.Ενεχυροδανειστήρια:Στην έδρα ατομικής επιχείρησης στην Καλαμάτα, διαπιστώθηκαν οι εξής διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας: α) μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το α´ τρίμηνο του 2013, β) μη επίδειξη του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών του φορολογικού μηχανισμού και γ) μη έκδοση ενός στοιχείου διακίνησης. Επίσης, προέκυψε η εργασία ενός (1) ανασφάλιστου υπαλλήλου.Σε υποκατάστημα ατομικής επιχείρησης στην Καλαμάτα διαπιστώθηκαν διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως: α) μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το α´ τρίμηνο του 2013, β) μη υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. για το α τρίμηνο 2013 και γ) μη έκδοση ενός στοιχείου διακίνησηςΣε ατομική επιχείρηση στην Καλαμάτα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε έχοντας παραβιάσει τους όρους λειτουργίας της, πράξη για την οποία υποβλήθηκε σχετική έκθεση Αρχής από την Υ.Α. Καλαμάτας.Σε ατομική επιχείρηση στην Καλαμάτα διαπιστώθηκε η εργασία ενός (1) ανασφάλιστου υπαλλήλου.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Έλεγχοι από την οικονομική αστυνομία στη Μεσσηνία

Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το διήμερο (05 και 06-06-2013), πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εταιρείες εμπορίας παλαιών σιδήρων (scrap) και ενεχυροδανειστήρια στο Νομό Μεσσηνίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.

Ειδικότερα, κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις – εταιρείες εμπορίας μετάλλων, παλαιών σιδήρων και συναφών αντικειμένων, καθώς και σε ενεχυροδανειστήρια, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ως ακολούθως:

Εταιρείες εμπορίας παλαιών σιδήρων (scrap) :

•Σε ατομική επιχείρηση στην Ασπροπουλιά Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε η λειτουργία της χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας. Επιπλέον διαπιστώθηκε και διοικητική παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, που αφορά στη μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων.

•Σε ατομική επιχείρηση στην Καλαμάτα, διαπιστώθηκε η λειτουργία της επιχείρησης χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

•Σε εταιρεία στη Θέση Ρίνα Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε η εργασία ενός ανασφάλιστου υπαλλήλου και διοικητική παράβαση, ως προς τη μη υποβολή Δηλώσεων Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το δ΄ τρίμηνο του 2012 και το α΄ τρίμηνο του 2013. Επιπλέον, συνελήφθη ένας υπάλληλος της εταιρείας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του προκαταρκτική παραγγελία του κ. Οικονομικού Εισαγγελέα για χρέη προς το Δημόσιο.

•Σε εταιρεία στο Μελιγαλά, διαπιστώθηκε η εργασία ενός ανασφάλιστου υπαλλήλου.

Ενεχυροδανειστήρια:

•Στην έδρα ατομικής επιχείρησης στην Καλαμάτα, διαπιστώθηκαν οι εξής διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας: α) μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το α΄ τρίμηνο του 2013, β) μη επίδειξη του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών του φορολογικού μηχανισμού και γ) μη έκδοση ενός στοιχείου διακίνησης. Επίσης, προέκυψε η εργασία ενός (1) ανασφάλιστου υπαλλήλου.

•Σε υποκατάστημα ατομικής επιχείρησης στην Καλαμάτα διαπιστώθηκαν διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως: α) μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το α΄ τρίμηνο του 2013, β) μη υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. για το α’ τρίμηνο 2013 και γ) μη έκδοση ενός στοιχείου διακίνησης

•Σε ατομική επιχείρηση στην Καλαμάτα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε έχοντας παραβιάσει τους όρους λειτουργίας της, πράξη για την οποία υποβλήθηκε σχετική έκθεση Αρχής από την Υ.Α. Καλαμάτας.

•Σε ατομική επιχείρηση στην Καλαμάτα διαπιστώθηκε η εργασία ενός (1) ανασφάλιστου υπαλλήλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X