Αγοραπωλησία μετοχών: Τί ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα;

<p><span><strong>Αναγνώστης μας ρωτά: </strong>Καλημέρα σας ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα για τη φορολόγηση κερδών από αγοραπωλησία μετοχών σε εισηγμένες και με ποσοστό μικρότερο 05 δηλ χωρίς υπεραξία Σε σχετική αρθρογραφία έχω διαβάσει πως υπάρχει φόρος 20 εάν η πώληση των μετοχών γίνει εντός τριμήνου από την κτήση τους και 10 εάν γίνει εντός έτους Η παρακράτηση του σχετικού φόρου αναφέρεται πως γίνεται από το πιστωτικό ίδρυμα με βάση στοιχεία από το ΣΑΤ Σε ερώτημα μου σχετικά όμως στην Εθνική Τράπεζα που είναι ο χειριστής μου στο ΣΑΤ δήλωσαν άγνοια για το θέμα Τελικώς δηλώνω τυχόν κέρδη στη δήλωσή μου ως φυσικό πρόσωπο και θα φορολογηθούν εκ των υστέρων αυτοτελώς Σας ευχαριστώ </span></p>
<p><span><br /></span></p>
<p><span><strong><strong>Στο ερώτημά σας απάντησε ο Γιώργος </strong><strong>Αλεξίου, φοροτεχνικός  (www.texnologistiki.com)</strong></strong></span></p>
<p><span><strong><strong><img src="/contentfiles_2015/photos/eidikoi/ergatologoi/alexiou.jpg" alt="" width="150" /></strong></strong></span></p>
<p><span><strong><strong><br /></strong></strong></span></p>
<p><span><strong><strong><span>Απαλλάσσεται της φορολογίας η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά εφόσον αυτοί αποκτήθηκαν πριν από την 1/1/2009, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής του πωλητή στο κεφάλαιο της εταιρείας.</span><span><br /><br /><span>Όμως, για εισηγμένες μετοχές που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2009 η απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνο όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό μικρότερο από 0,5%. Το εισόδημα από την υπεραξία συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος του φυσικού προσώπου.</span></span></strong></strong></span></p>
<p><span><strong><strong><span><span><br /></span></span></strong></strong></span></p>

Σχετικά άρθρα