Ποια είναι τα πράσινα επαγγέλματα που δίνουν διέξοδο στην ανεργία

<p>Με το βλέμμα στην αγορά εργασίας πολλοί νέοι πλέον αλλάζουν τις επιλογές τους στις σπουδές και στρέφονται προς τα «πράσινα επαγγέλματα», αφού αυτά είναι που θα τους προσφέρουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.</p>
<p>Οπως γράφει το ΕΘΝΟΣ πολλά είναι πλέον τα τμήματα σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ που δίνουν αυτή τη δυνατότητα εξειδίκευσης στους νέους και σε συνδυασμό με κάποιο μεταπτυχιακό θα μπορέσουν να ενταχθούν σε κάποιον από τους κλάδους της πράσινης απασχόλησης. Το φάσμα απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ μεγάλο:</p>
<ul>
<li>διαχείριση αποβλήτων</li>
<li>πρόληψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης</li>
<li>ανακύκλωση και διαχείριση απορριμάτων</li>
<li>διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος</li>
<li>ανανεώσιμες πηγές ενέργειας</li>
<li>μεταφορές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού</li>
</ul>
<p><em>Μάλιστα υπάρχουν ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας:</em></p>
<ul>
<li>Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση</li>
<li>Βιολογικά προϊόντα σε γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, διαχείριση οικοσυστημάτων</li>
<li>Βιομηχανία, κατασκευές</li>
<li>Κατασκευή πράσινων κτιρίων, κατασκευή ειδών και προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον</li>
<li>Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες</li>
<li>Ανάπτυξη υποδομών για εμπόριο και διακίνηση πράσινο προϊόντων</li>
<li>Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχής συμβουλών, πληροφοριών, έρευνα</li>
<li>Ερευνα στην αειφόρο ανάπτυξη, εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαδικασίες και μεθοδολογία πιστοποίησης</li>
</ul>
<p><strong>Ποιες σχολές ανοίγουν πόρτες στα πράσινα επαγγέλματα -Ποιες είναι οι βάσεις εισαγωγής</strong></p>
<ul>
<li>Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στην Αθήνα με 12.600 μόρια</li>
<li>Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής στην Αθήνα με 12.454 μόρια</li>
<li>Γεωπονίας στη Θεσσαλονίκη με 13.927 μόρια</li>
<li>Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη με 11.643 μόρια</li>
<li>Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Βόλο με 12.029 μόρια</li>
<li>Περιβάλλοντος στη Μυτιλήνη με 9.300 μόρια</li>
<li>Τεχνολόγων Περιβάλλοντος σε Τ.Ε. Ζακύνθου με 7.299 μόρια</li>
<li>Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι με 7.255 μόρια</li>
<li>Τεχνολόγων Γεωπόνων με 7.436 μόρια</li>
<li>Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά με 12.217 μόρια</li>
</ul>
<p><strong>Οι κλάδοι που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη</strong></p>
<p>Ο τομέας των πράσινων επαγγέλματος είναι μεγάλος και πολλές από τις ειδικότητες και τους κλάδους που απασχολούνται σε αυτά αναπτύσσονται συνεχώς με αποτέλεσμα όσοι θέλουν να ασχοληθούν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλά.</p>
<p>Ενδεικτικοί κλάδοι είναι:</p>
<ul>
<li>Γεωπόνος φυτικής παραγωγής, ο οποίος σχεδιάζει, συμβουλεύει και εφαρμόζει μελέτες και προγράμματα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωση της.</li>
<li>Γεωργός βιολογικής γεωργίας, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάσμα τεχνικών που βοηθούν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων που μειώνουν τη ρύπανση.</li>
<li>Μηχανικός περιβάλλοντος που απασχολείται με τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος</li>
<li>Τεχνικός βιολογικής -οικολογικής γεωργίας που διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να παράγει βιολογικά προϊόντα εφαρμόζοντας καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες με σκοπό την αντικατάσταση και τη συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες.</li>
<li>Τεχνολόγος ενέργειας που απασχολείται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας.</li>
</ul>
<p><strong>Οι «πράσινες» ειδικότητες και το μορφωτικό επίπεδο που απαιτείται</strong></p>
<ul>
<li>Γεωπόνος φυτικής παραγωγής από ΑΕΙ</li>
<li>Γεωργός (βιολογικής γεωργίας) από ΔΕ</li>
<li>Γεωτεχνολόγος – Περιβαλλοντολόγος από ΤΕΙ</li>
<li>Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος από ΑΕΙ</li>
<li>Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων – GIS από ΙΕΚ</li>
<li>Ειδικός δασικής προστασίας από ΙΕΚ</li>
<li>Ελεγκτής / Επιθεωρητής περιβάλλοντος από ΑΕΙ-ΤΕΙ</li>
<li>Εμπορος βιολογικής λαϊκής αγοράς από ΔΕ</li>
<li>Επιμελητής -Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής από ΙΕΚ</li>
<li>Επόπτης, φύλακας φυσικού περιβάλλοντος από ΔΕ</li>
<li>Κτηνοτρόφος (βιολογικής κτηνοτροφίας) από ΔΕ</li>
<li>Μελισσοκόμος (βιολογικής μελισσοκομίας) από ΔΕ</li>
<li>Μηχανικός περιβάλλοντος από ΑΕΙ</li>
<li>Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων από ΑΕΙ</li>
<li>Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης από ΑΕΙ</li>
<li>Περιβαλλοντολόγος από ΑΕΙ</li>
<li>Πωλητής οικολογικών τροφίμων και άλλων ειδών από ΔΕ</li>
<li>Στέλεχος κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων ειδών από ΑΕΙ-ΤΕΙ</li>
<li>Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων από ΑΕΙ-ΤΕΙ</li>
<li>Στέλεχος εγκατάστασης – λειτουργίας – παρακολούθησης ΧΥΤΑ από ΑΕΙ-ΤΕΙ</li>
<li>Στέλεχος ήπιων μορφών αγροτουρισμού από ΙΕΚ</li>
<li>Στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού ΙΕΚ-ΔΕ</li>
<li>Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων και – λειτουργίας υγρών αποβλήτων από ΑΕΙ-ΤΕΙ</li>
<li>Τεχνικός αερίων καυσίμων, φυσικού αερίου από ΙΕΚ</li>
<li>Τεχνικός βιολογικής – οικολογικής γεωργίας από ΙΕΚ</li>
<li>Τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος από ΙΕΚ</li>
<li>Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης από ΙΕΚ</li>
<li>Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού από ΙΕΚ-ΔΕ</li>
</ul>
<p> </p>
<p><em>Πίνακες, πηγή: ΕΘΝΟΣ</em></p>
<p><span><br /><br /></span></p>

Σχετικά άρθρα