23 Απριλίου, 2020

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ποια είναι τα συμπτώματα και τι την προκαλεί; Όλες οι απαντήσεις που ψάχνεις!

H γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ή ορθότερα γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) αφορά στην κατάσταση στην οποία ο οισοφάγος, ο σωλήνας δηλαδή που

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ποια είναι τα συμπτώματα και τι την προκαλεί; Όλες οι απαντήσεις που ψάχνεις!

H γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ή ορθότερα γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) αφορά στην κατάσταση στην οποία ο οισοφάγος, ο σωλήνας δηλαδή που