9 Δεκεμβρίου, 2012

Μπορώ να ασφαλίσω άνεργο συγγενή μου;

"Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορώ να ασφαλίσω τη μητέρα μου 57 ετών που είναι άνεργη;" 

Ως προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένου σύμφωνα με

Μπορώ να ασφαλίσω άνεργο συγγενή μου;

"Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορώ να ασφαλίσω τη μητέρα μου 57 ετών που είναι άνεργη;" 

Ως προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένου σύμφωνα με