Μπορώ να ασφαλίσω άνεργο συγγενή μου;

“Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορώ να ασφαλίσω τη μητέρα μου 57 ετών που είναι άνεργη;” 

Ως προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένου σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θεωρούνται η/ο σύζυγος, τα τέκνα και οι (φυσικοί ή θετοί) γονείς υπό ειδικές προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις, που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις πρέπει να εξετάζονται, προκειμένου να ασφαλίζονται οι γονείς ως έμμεσα μέλη, έχουν σκοπό την προστασία προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας και έχουν πράγματι ανάγκη περίθαλψης λόγω ηλικίας, αναπηρίας και οικονομικής αδυναμίας, είναι οι εξής:

  • Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
  • Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους.

Περαιτέρω, αναφέρουμε ότι για τους μακροχρόνια ανέργους προβλέπεται ειδική περίπτωση προαιρετικής ασφάλισης.

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι: α) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα

-Έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες.

-Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν πρέπει να είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67% και άνω.

-Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).

 (Οι εισφορές καταβάλλονται όχι από τους ασφαλισμένους αλλά, εξ ολοκλήρου από τον “Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση” (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ).

Σχετικά άρθρα