20 Μαΐου, 2020

Μένανδρος

O Μένανδρος (Αθήνα, 342 – 292 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας. Στην εποχή του, θεωρείται ότι

Μένανδρος

O Μένανδρος (Αθήνα, 342 – 292 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας. Στην εποχή του, θεωρείται ότι