Προσωπικός βοηθός, ένα νέο επάγγελμα για την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία

Του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού συνιστά τη βασικότερη έκφανση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα με αναπηρία και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και ενεργή κοινωνική ένταξη των ατόμων που τον χρειάζονται. Ειδικότερα, η προσωπική βοήθεια συνίσταται στην παροχή της αναγκαίας υποστήριξης σε άτομα με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία , σύμφωνα με τις εξατομικευμένες τους ανάγκες, επιθυμίες, στόχους και επιλογές.

Η Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την ιδιαίτερη μέριμνα που οφείλει να επιδεικνύει για τα άτομα με αναπηρία και την αδήριτη ανάγκη να θεσπιστεί η υπηρεσία αυτή και στη χώρα μας, όπως σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, ανέδειξε το ζήτημα σε μείζονα προτεραιότητα στην ατζέντα της κοινωνικής μας πολιτικής και του επιμέρους σχεδιασμού των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία. Την περίοδο αυτήν, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων από άτομα με αναπηρία που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής και τώρα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι προσωπικοί βοηθοί, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο των προσωπικών βοηθών.

Η καθιέρωση του θεσμού του προσωπικού βοηθού αποτελεί επιπλέον και μια διπλή κοινωνική επένδυση, αφού συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής συνοχής και τη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης ατόμων που αναζητούν εργασία.

Δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα, με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, χωρίς να απαιτούνται ειδικότερες γνώσεις ή εμπειρία. Μέχρι την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, προβλέπεται η ένταξη στην αγορά εργασίας περίπου 2000 ατόμων, μέσω της προσωπικής βοήθειας που θα παρέχουν στα άτομα με αναπηρία. Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται είτε υπό την μορφή ωριαίας απασχόλησης, είτε υπό καθεστώς συνοίκησης, ανάλογα με τις ώρες που έχουν απονεμηθεί στο άτομο με αναπηρία, καθώς και τις επιλογές απασχόλησης του προσωπικού βοηθού.

Όσοι επιθυμούν να απασχοληθούν ως προσωπικοί βοηθοί και είναι μεταξύ 18 και 67 ετών, προσκαλούνται να επισκεφθούν την πλατφόρμα https://prosopikosvoithos.gov.gr και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για να ενταχθούν στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, το οποίο έχει ανοίξει από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

Έτσι, θα έχουν αποκτήσει μια βασική κατάρτιση σε ζητήματα αναπηρίας, ενώ όσοι επιλεγούν από τους ωφελούμενους ως προσωπικοί βοηθοί, θα συμβάλλουν ενεργά στην υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και στην ποιοτική μεταστροφή της αντίληψης της κοινωνίας μας προς ένα δικαιωματικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας.

Σχετικά άρθρα