Μπορώ να εξαγοράσω στρατιωτική θητεία ώστε να βγω στη σύνταξη;

<p><span>Aναγνώστης μας ρώτησε: Έχω 3500 οικοδομικά ένσημα 1100 τα τελευταία 13 χρόνια και είμαι 60 ετών Μπορώ να εξαγοράσω στρατιωτική θητεία 36 μήνες ή να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο που διαθέτω ώστε να βγω στη σύνταξη</span></p>
<p><span><strong>Στο ερώτημά σας, σας απάντησε ο Μουσελίμης Δημήτρης Εργατολόγος- Ειδικός σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. (<a href="http://www.e-syntaxi.gr/">www.e-syntaxi.gr</a>) </strong></span></p>
<p><span><strong><img src="/contentfiles/photos/more/hall-of-fame/mouselimis_high.jpg" alt="" width="120" /></strong></span></p>
<p><span><strong><span>Για να μπορούσατε να κάνετε χρήση δικαιώματος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου θα έπρεπε να είχατε συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη πραγματικής απασχόλησης, ήτοι 3600 ένσημα.Σας λείπουν λοιπόν 100 ένσημα βαρέα-οικοδομικά,  με βάση όσα μας αναφέρετε τόσο για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, όσο και για την θεμελίωση  δικαιώματος σύνταξης με τις διατάξεις των βαρέων οικοδομικών. Πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε αυτά τα ένσημα και εν συνεχεία μπορείτε να προβείτε στην εξαγορά των υπολοίπων μέχρι και την συμπλήρωση των 4500 για να δικαιωθείτε σύνταξης.</span></strong></span></p>
<p><span><br /></span></p>

Σχετικά άρθρα