Έχω αίμα στα κόπρανα. Πρέπει να ανησυχώ;

<p><span style="font-size: small;"><strong>Ρωτά ο αναγνώστης μας Νίκος Κ.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Γεια σας. Παρατήρησα τις τελευταίες δύο μέρες αίμα στα κόπρανα μου χωρίς να έχω κάποιο πόνο. Όλα είναι φυσιολογικά. Πρέπει να ανησυχώ;</span></p>
<div><span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Απαντάει ο Παθολόγος Νικόλαος Τεντολούρης</strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div><span style="font-size: small;">Aν η ηλικία σας είναι άνω των 50 εετών πρέπει πάντα να γίνεται έλεγχος του γαστρεντερικού, δηλαδή κολονοσκόπηση. Σε μικρότερη ηλικία συνήθως το αίμα οφείλεται σε αιμορροϊδοπάθεια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας δει ο γιατρός σας.</span></div>

Σχετικά άρθρα