Ταλαιπωρούμαι από έναν επίμονο βήχα. Τι μπορώ να κάνω;

<p><span style="font-size: small;"><strong>Ρωτά η αναγνώστρια μας Φωτεινή Η.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ένας επίμονος βήχας με βασανίζει εδώ και 2-3 μήνες. Ούτε να φάω ούτε να μιλήσω με αφήνει. Τι θα με συμβουλεύατε</span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Απαντάει ο Καθηγητής Παθολογίας / Διαβητολογίας Νικόλαος Τεντολούρης</strong></span></div>
<div>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<div><span style="font-size: small;">Πρέπει οπωσδήποτε να σας δει γιατρός, ο χρόνιος βήχας μπορεί να έχει πολλές αιτίες μεταξύ των οποίων είναι και κάποια φάρμακα.</span></div>
<div><span><br /></span></div>
</div>


Σχετικά άρθρα