1 Ιουνίου, 2017

Είμαι έγκυος – κινδυνεύω από διαβήτη κύησης;

Οι έγκυες στην Ελλάδα ελέγχονται για σακχαρώδη διαβήτη στην αρχή της κύησης, ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων κατά την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση γίνεται εγκαίρως και η σωστή παρακολούθηση, τόσο της εγκύου, όσο και του κυήματος εξασφαλίζουν την καλύτερη πρόγνωση, τόσο για τη μητέρα, όσο και για το παιδί…..

Είμαι έγκυος – κινδυνεύω από διαβήτη κύησης;

Οι έγκυες στην Ελλάδα ελέγχονται για σακχαρώδη διαβήτη στην αρχή της κύησης, ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων κατά την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση γίνεται εγκαίρως και η σωστή παρακολούθηση, τόσο της εγκύου, όσο και του κυήματος εξασφαλίζουν την καλύτερη πρόγνωση, τόσο για τη μητέρα, όσο και για το παιδί…..