Αρχική / Σεξ / Γυναίκα / Απιστία: Πράγματα που δε φαντάζεσαι και όμως συμβαίνουν!
Απιστία: Πράγματα που δε φαντάζεσαι και όμως συμβαίνουν!  thumbnail

Απιστία: Πράγματα που δε φαντάζεσαι και όμως συμβαίνουν!

Για να εδραιωθεί η μονογαμία στην κοινωνία μας είναι αναγκαίο να αντικαταστήσουμε τα παλαιά δόγματα με νέες αντιλήψεις, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόληψη κατά των παράνομων δεσμών ή ως μέσον ανάκαμψης από αυτούς, εφόσον προκύψουν. Ακολούθως παραθέτουμε έναν κατάλογο των παλαιών δογμάτων και των νέων αντιλήψεων γύρω από τις βασικές πτυχές των παραστρατημάτων.


Από τη συγγραφέα και ψυχοθεραπεύτρια Πέγκι Βον  


ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΑΤΩΝ


Παλαιό δόγμα: Τα παραστρατήματα οφείλονται αυστηρώς σε ατομικές ανεπάρκειες και στις αποτυχίες ανδρών και γυναικών. Το πρόβλημα έχει καθαρά προσωπικό χα­ρακτήρα.


Νέα αντίληψη: Υπάρχει πλήθος κοινωνικών παραγόντων που ενθαρρύνουν και συντελούν στη σύναψη παρά­νομων δεσμών. Το πρόβλημα δεν είναι καθαρά προσωπι­κό, έχει και κοινωνική διάσταση.


 


ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


Παλαιό δόγμα: Το φαινόμενο των παράνομων δεσμών πρέπει να αντιμετωπίζεται με μυστικότητα (αφού είναι αυστηρώς προσωπικό θέμα). Το πρόβλημα δεν πρέπει να συ- ζητείται δημοσίως, αλλά να διευθετείται με λεπτούς και αθόρυβους χειρισμούς.


Νέα αντίληψη: Η υπέρμετρη μυστικότητα που περιβάλλει τους παράνομους δεσμούς ενισχύει το ενδεχόμενο εμφάνισής τους και δυσχεραίνει την υπέρβαση των επιπτώ- σεών τους. Η κοινωνία, σαν σύνολο, επιβάλλεται να τους αντιμετωπίζει με αυξημένη ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.


Παλαιό δόγμα:


Το παραστρατημένο ταίρι έχει αδύναμο χαρακτήρα, είναι άτομο ανασφαλές, άστοργο, κακό και του αξίζει να τιμωρηθεί.


Νέα αντίληψη:


Κάθε λογής άνθρωποι συνάπτουν πα­ράνομους δεσμούς, όχι μόνο συγκεκριμένοι τύποι. Είμα­στε όλοι εξίσου ευάλωτοι στην παρεκτροπή.


ΤΟ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ΤΑΙΡΙ


Παλαιό δόγμα: Το προδομένο ταίρι είναι θύμα και επι­σύρει είτε τον οίκτο για το πάθημά του είτε την επίκριση για την αποτυχία του να ικανοποιήσει τον σύντροφό του.


Νέα αντίληψη: Το παραστράτημα δεν αποτελεί αντα­νάκλαση των προσωπικών αδυναμιών του/της συζύγου. Δεν φταίνε αυτοί για τον παράνομο δεσμό του συντρόφου τους.


ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Παλαιό δόγμα: Το τρίτο πρόσωπο ανήκει σε μια ειδική «συνομοταξία» σκληρόκαρδων ανθρώπων. Το χαρακτηρί­ζει ο εγωισμός και δεν διστάζει να πληγώσει οποιονδήπο- τε προκειμένου να ικανοποιήσει τους πόθους του.


Νέα αντίληψη: Κάθε είδους άνθρωποι συνάπτουν δε­σμούς με έγγαμα άτομα, για πολλούς και ποικίλους λό­γους. Και μάλιστα βγαίνουν συχνά λαβωμένοι από την εμπειρία.


Η ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ


Παλαιό δόγμα: Η ντροπή είναι ανυπολόγιστη, γι’ αυτό δεν πρέι τει να ουζητείται το θέμα με άλλους. Καλό είναι μάλιστα να το κρατάμε κρυφό ακόμη και από τον στενό οικογενειακό κύκλο.


Νέα αντίληψη: Εφόοον το παραστράτημα δεν συνιστά προσωπική αποτυχία, ο εγωισμός δεν πρέπει να αποτρέ- πει τη συζήτηση του προβλήματος. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καδένα μας.


ΓΑΜΟΣΉ ΔΙΑΖΥΓΙΟ


Παλαιό δόγμα: Αυτό το δίλημμα έχει άμεση προτεραιότη­τα και είναι σαφές ποια απόφαση είναι η «σωστή» (ορισμέ­νοι, βεβαίως, θεωρούν σωστή την απόφαση της παραμο­νής στον γάμο, ενώ άλλοι κρίνουν πως το διαζύγιο είναι η μόνη βιώσιμη λύση).


Νέα αντίληψη: Μια τόσο κρίσιμη και περίπλοκη από­φαση δεν πρέπει να λαμβάνεται βιαστικά. Απαιτείται βα­θύτερη κατανόηση της κατάστασης ώστε η απόφαση να βασιστεί στη λογική και όχι στο συναίσθημα.


 


Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Ο Μύθος της Μονογαμίας ευημερεί λόγω της μυστικότη­τας που περιβάλλει τους παράνομους δεσμούς. Όσο δεν αντιμετωπίζουμε με ειλικρινείς συζητήσεις την πραγματικότητα, θα συνεχίσουμε να υποκρινόμαστε ότι η μονογα­μία είναι ο κανόνας που στηρίζεται από την κοινωνία. Όσο επικρατεί αυτή η αντίληψη, θα υποφέρουμε ολομόναχοι έχοντας την αίσθηση της αποτυχίας και της ενοχής.


 


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ


Το πρώτο βήμα για τη διάσπαση του κώδικα της μυστικό­τητας είναι να εκμυστηρευτείτε την εμπειρία σας. Η κακή συνήθεια της απόκρυψης του συμβάντος απλώς ενισχύει τα συναισθήματα της ντροπής και της αμηχανίας. Κατά κανόνα, οι άνδρες ντρέπονται πολύ περισσότερο, γι’ αυτό και σπανίως ομολογούν το πάδημά τους. Αυτό αποδει- κνύει ο ελάχιστος αριθμός των ανδρών που παραδέχτηκαν ευθαρσώς ότι η σύζυγός τους διατηρούσε παράνομο δε­σμό, έστω και μετά την έκδοση του διαζυγίου.


Αλλά και οι γυναίκες υπέμεναν συνήθως σιωπηρά το παραστράτημα του συντρόφου τους. Η αντίληψη ότι η εξω- συζυγική σχέση ανπκατοπτρίζει τις δικές τους ανεπάρ­κειες, τις εμπόδιζε να αναφέρονται ανοιχτά σ’ αυτήν την εμπειρία. Ακόμη και όσες κατέφευγαν στη λύση του δια­ζυγίου, δεν ομολογούσαν ότι αιτία του υπήρξε η παρε­κτροπή (παρά μόνο στους στενούς φίλους). Και όταν πα­ρέμεναν στον γάμο, συνήθως δεν αποκάλυπταν ποτέ σε κανέναν αυτό που τους συνέβη.


Βαθμιαία, ωστόσο, άρχισαν να παραδέχονται ότι αντι­μετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ορισμένες μάλιστα έχουν γράψει βιβλία περιγράφοντας την εμπειρία τους. Η Σίνθια Γκάρβεϊ εξιστορεί στο δικό της πώς ξεπέρασε τη διάλυση του γάμου της με τον θρύλο του μπέιζμπολ Στιβ Γκάρβεϊ, ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια παράνομο δεσμό με μια άλλη γυναίκα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Πατρίτσια Νιλ ομο­λόγησε δημοσίως ότι έχασε τον άνδρα της εξαιτίας μιας άλλης, ενώ κατέθεσε με λεπτομέρειες την εμπειρία της στο βιβλίο της με τίτλο As I am (Αυτή Είμαι). Τέλος, η Νόρα Έφρον στο μυθιστόρημα Heartburn (Ραγισμένη καρδιά), αναφέρεται εμμέσως στην αποτυχία που είχε ο γάμος της λόγω των περιπετειών του συζύγου της.


Όταν αφηγούμαστε την εμπειρία μας, στέλνουμε ση­μαντικά μηνύματα. Απορρίπτουμε την ιδέα ότι η παρε­κτροπή υπήρξε απόρροια προσωπικής ανεπάρκειας (Κι αν δεν χωρίσουμε, αποδεικνύουμε ότι δεν τη θεωρούμε αυστηρώς προσωπική αποτυχία του συντρόφου μας). Έτσι, προτρέπουμε τους άλλους να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Ο κόσμος περιμένει να νιώσουμε ντροπή και αμηχανία. Όταν δεν το κάνουμε, οι άλλοι σαστίζουν και προβληματί­ζονται. Άλλο ουσιαστικό όφελος της εξωστρέφειας είναι η άμβλυνα η του αισθήματος της μοναξιάς που βιώνουν όσοι εξακολουθούν να υποφέρουν σιωπηλά, πιστεύοντας ότι το παραστράτημα αποτελεί προσωπικό τους πρόβλημα. Όταν γράψαμε το βιβλίο Beyond Affairs, η κόρη μας πήγαινε στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Η καλύτερή της φίλη ζήτησε από την καθηγήτρια της Γλώσσας την άδεια να χρη­σιμοποιήσει το συγκεκριμένο σύγγραμμα ως θέμα της ερ­γασίας της. Εκείνη όχι μόνο συμφώνησε, αλλά διάβασε και το βιβλίο.


Λίγες ημέρες αργότερα η καθηγήτρια εμφανίστηκε στο κατώφλι του σπιτιού μου για να μου εκμυστηρευθεί ότι ενώ είχε διαπιστώσει πως ο άνδρας της διατηρούσε εξω- συζυγική σχέση, δεν τολμούσε να μιλήσει σε κανέναν γι’ αυτό. Ήξερε πως ο γάμος της είχε χρεοκοπήσει, αλλά αδυ­νατούσε να προβεί στη λήψη οποιοσδήποτε μέτρου. Η ανά­γνωση της δικής μου ιστορίας τη βοήθησε να άρει τη σιω­πή της και να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα.


Μέσα σε λίγους μήνες υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και αποδύθηκε σε μια σταδιακή προσπάθεια ανάπλασης του αυτοσεβασμού της, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις προ­κλήσεις της χωρισμένης μητέρας. Πρόκειται για μια έξυ­πνη, προικισμένη γυναίκα, που υπέμενε ασκόπως την οδύ­νη και την αβεβαιότητα της κατάστασής της για υπερβολι­κά μεγάλο διάστημα εξαιτίας της «ενδεδειγμένης» μυστι­κότητας που περιβάλλει το θέμα. Μερικές φορές, για να διασπάσει κανείς τον κώδικα της σιωπής, αρκεί να κατα­λάβει ότι δεν είναι μόνος. Σ’ αυτό μπορούμε να συμβάλου­με όλοι.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X