Αρχική / Ψυχολογία / Ψυχιατρική / Διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού: Τι μου συμβαίνει;
Διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού: Τι μου συμβαίνει;  thumbnail

Διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού: Τι μου συμβαίνει;


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


Διαταραχές προσοχής


Η άρση της ικανότητας συγκέντρωσης ή εστίασης της προσοχής συνιστά την απροσεξία, ενώ η υπερβολικά βραχεία διάρκεια διατήρησής της στην εκάστοτε εστία της συνιστά τη διάσπαση, εύκολη εξάντληση ή «κόπωσή» της. εξάλλου, η συνεχής διαδοχική εστίασή της σε παρεμπίπτοντα ερεθίσματα με βραχεία χρονι­κή διάρκεια διατήρησής της σε καθένα από αυτά συνιστά την περισπασιμότητα της προσοχής.


Διαταραχές προσοχής απαντώνται σε πλειάδα κατηγοριών ψυχικών διαταρα­χών: οξέα συγχυτικά επεισόδια, άνοιες, διαταραχές της διάθεσης (μείζων κατά­θλιψη, μανία), αγχώδεις διαταραχές (ιδιαίτερα στη διαταραχή γενικευμένου άγ­χους και τη διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία), ψυχωσικές δια­ταραχές και ασφαλώς στη διαταραχή εάβειμματικής προσοχής.


Διαταραχές προσανατολισμού


Αναπόδραστη συνέπεια των σοβαρών διαταραχών προσοχής συνιστούν οι δια­ταραχές του προσανατολισμού. Διαταραχές προσανατολισμού μπορεί να παρα­τηρηθούν στο χρόνο το χώρο, το τρέχον εξεταστικό πΛαίσιο και την ίδια την ταυ­τότητα των ασθενών. 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ


Οι ψυχοπαθολογικού ενδιαφέροντος διαταραχές μνήμης περιορίζονται στις διαταραχές της δηλωτικής μνήμης,[1] κυρίως στις διαταραχές της επεισοδιακής ή αυτοβιογραφικής μνήμης [2] και δευτερευόντως στις διαταραχές της σημασιολογι- κής[3] μνήμης.


Οι διαταραχές μνήμης διακρίνονται σε υπερμνησίες, υπομνησίες ή αμνησίες και σε παραμνησίες.


Υπερμνησίες


Χαρακτηρίζονται από αυξημένη επιτέλεση της μνημονικής λειτουργίας και δια- κρίνονται σε μόνιμες και παροδικές. Οι μόνιμες απαντώνται σε μερίδα αυτισνι­κών ατόμων με υπερτονισμό της σημασιολογικής μνήμης του υλικού που μπορεί να αποστηθιστεί, ενώ οι παροδικές'ουνοδεύουν φυσιολογικά την έκθεσή μας σε μεγάλο κίνδυνο -π.χ. σεισμούς κ.λπ.- ή τη βίωση σημαντικών προσωπικών συ­ναισθηματικών αναστατώσεων, π.χ. θάνατος προσφιλών προσώπων, καθώς και ψυχοπαθολογικά επεισόδια υπομανίας ή μανίας.!


Υπομνησίες


Συνίστανται σε εξασθένηση της μνημονικής λειτουργίας και περιλαμβάνουν τις παντός τύπου αμνησίες. Οι γενικευμένες αμνησίες συνίστανται σε ολική αμνησία χρονικών περιόδων του παρελθόντος, περιγεγραμμένων, όπως π.χ. σε επεισόδια απώλειας συνείδησης εξαιτίας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, ή διάχυτων, με απώ­λεια μνήμης αρχικά των πρόσφατων συμβάντων και προοδευτική επέκτασή της στα παλαιότερα (οπισθοδρομική αμνησία ανοϊκών ασθενών).


Κατ’ αντιδιαστολή, στις επιδεκτικές αμνησίες παραβλάπτεται η ανάκληση ανα­μνήσεων που συνυφαίνονται με ισχυρά ψυχοτραυματικά συμβάντα του βίου των ασθενών (ψυχογενής αμνησία). 


 Παραμνησίες


Συνίστανται στη  παραττοίηση των αναμνήσεων και διακρίνονται σε αλλομνησίες και ψευδομνησίες. Στις κατά κανόνα φυσιολογικές αλλομνηοίες ή «μνημονικές παραισθήσεις», το άτομο αναδιευθετεί τις αναμνήσεις του υπό την επίδραση της τρέχουσας ψυχοσυναισθηματικής κατάστασής του. Κατ’ αντιδιαστο­λή, στις ψευδομνησίες ή «μνημονικές ψευδαισθήσεις» το άτομο προβαίνει στην επινόηση αναμνήσεων συμβάντων που ουδέποτε έλαβαν χώρα, όπως π.χ. στις μυ­θοπλασίες ασθενών με σύνδρομο Korsakoff και συνακόλουθη εμπροσθοδρομική (προχωρητική) αμνησία ή στη μυθομανία ατόμων με έντονα ναρκισιστικά γνωρί­σματα προσωπικότητας, που επινοούν φανταστικούς «άθλους» σε ποικίλους το­μείς του βίου τους, καυχώμενα για τις εξίσου φανταστικές υψηλές επιδόσεις τους στους συνανθρώπους τους.


[1] Δηδωτική μνήμη: Μνήμη πληροφοριών, αντικειμένων και συμβάντων, είναι το είδος μνήμης στην οποία αναφέρονται οι ασθενείς, όταν παραπονούνται ότι έχουν προβλή­ματα. Δηλαδή, είναι η μνήμη της καθημερινής ζωής.
[2] €πεισοδιακή μνήμη: Περιέχει πληροφορίες για συμβάντα με χωροχρονική σχέση μετα­ξύ τους, που συνέβησαν όταν το άτομο ήταν παρόν. Έχει δηλαδή αυτοβιογραφικό χα­ρακτήρα.
[3] Σημασιοδογική μνήμη: Περιέχει τη γνώση που έχει το άτομο για τον κόσμο, είναι μνή­μη ιδεών, εννοιών, λεκτικών συμβόλων και των σχέσεων μεταξύ τους, αλλά όχι συμ­βάντων. Οι πληροφορίες που περιέχει δεν έχουν χωροχρονική αναφορά. Με άλλα λό­για, είναι μνήμη της αφηρημένης σκέψης.Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X