Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Βασικές απορίες γονέων

<p style="text-align: justify;"><em>Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε ακριβώς την ορολογία για τα μέρη τον σώματος που σχετίζονται με το σεξ; Μήπως οι λέξεις ''πέος'' και "αιδοίο" είναι πολύ επιστημονικές;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Τα παιδιά καταφέρνουν να επιβιώσουν στον κόσμο, ονομάζοντας τα πράγματα που υπάρχουν γύρω τους. Αυτό τους δίνει σιγουριά και αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους. Αν συνεχώς χρησιμοποιούμε υποκατάστατες λέξεις ή υποκοριστι­κά στη γλώσσα των μικρών παιδιών, ή αν αποφεύγουμε να ονομάσουμε κάποια μέρη του σώματος, δεν αφήνουμε τα παι­διά μας να ωριμάσουν. Όπως συνέβη στην ιστορία στην αρ­χή του κεφαλαίου, τα παιδιά θα μάθουν πολλές διαφορετικές λέξεις, όμως χρειάζεται να είναι εξοικειωμένα και με τους ακριβείς όρους, όπως και με το λεξιλόγιο που η οικογένειά τους χρησιμοποιεί στις καθημερινές συζητήσεις, για τα θέμα­τα που σχετίζονται με το σεξ.</p>
<p style="text-align: justify;">Για τους λόγους αυτούς, επίσης, είναι απαραίτητο τα παιδιά να ακούνε τις λέξεις “σεξουαλική επαφή” και “συνου­σία”, παράλληλα με οποιεσδήποτε άλλες λέξεις χρησιμοποιεί η οικογένεια στις καθημερινές συζητήσεις της για τη σεξουα­λική πράξη.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Είμαι χωρισμένος και πατέρας  αγοριών. Πώς μπορώ να τους διδάξω θέματα που αφορούν τις γυναίκες;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Αν δεν έχετε κάποια φίλη ή συγγενή που να μπορεί να βοηθήσει, προμηθευτείτε κάποια βιβλία, ή και κάποιες σχετι­κές βιντεοταινίες. Είναι, επίσης, σημαντικό να συζητήσετε μαζί τους σε τι διαφέρουν οι γυναίκες απ’ τους άντρες. Είναι πολύ χρήσιμο να το μάθουν.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Αν πούμε στα παιδιά ότι κάνουμε έρωτα μόνο και μόνο για­τί μας αρέσει, και όχι μόνο για να κάνουμε μωρά, δεν θα βγουν να το πουν σε ό</em><em>λ</em><em>o</em><em> </em><em>τον κόσμο;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Μπορείτε να τους πείτε ότι είναι ένα θέμα αυστηρά προσωπικό και ότι δεν θέλετε να το συζητάτε με ανθρώπους έξω από την οικογένεια. Ωστόσο, δεν μπορείτε να είστε βέ­βαιοι ότι δεν θα πάνε να το πουν στους φίλους τους… κι από κει σε όλη τη γειτονιά. Είναι ένας συνακόλουθος κίνδυνος της ανοιχτής στάσης στα θέματα του σεξ.</p>
<p style="text-align: justify;">Αυτός ο φόβος έχει εμποδίσει αρκετούς γονείς να μιλή­σουν στα παιδιά τους για το σεξ, και δημιουργεί πρόβλημα,<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br /></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι τα παιδιά μου δεν θα γίνουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Όταν συζητάτε μαζί τους και ακούτε όσα σας λένε, τό­σο με τα λόγια τους όσο και με τη συμπεριφορά τους. Επί­σης, όταν δεν δείχνετε ότι σας προκαλούν έκπληξη ή σας σο­κάρουν όσα σας λένε, αφήνοντάς τους έτσι περιθώρια να σας πουν περισσότερα. Δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητείτε όσα σας λένε.</p>
<p style="text-align: justify;">Τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν ότι το σώμα τους είναι δικό τους — αποκλειστικά δικό τους. Πρέπει να μάθουν να λένε όχι, αν δεν τους αρέσει να τ’ αγγίζουν ή να τ’ αγκαλιά­ζουν με ορισμένους τρόπους, και να σας λένε αν τύχει να γί­νουν αποδέκτες κάποιας συμπεριφοράς που τους φαίνεται ανάρμοστη ή τα κάνει να νιώθουν άβολα.</p>
<p style="text-align: justify;">Η πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να έχουν άνεση τα παιδιά στη χρήση των λέξεων που αφορούν τα γεννητικά όργανα. Τέλος, τα παιδιά που έχουν ισχυρή αυτοεκτίμηση, το πιθανότερο εί­ναι να αντιδράσουν σε ενδεχόμενη απόπειρα σεξουαλικής εκ­μετάλλευσής τους – υπάρχει, επίσης, μεγαλύτερη πιθανότητα να μιλήσουν αν ποτέ τους συμβεί.</p>
<p style="text-align: justify;">Κείμενο του σεξολόγου ειδικού σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης June Morris. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Θυμάρι για την ευγενική παραχώρηση του υλικού. </p>

Σχετικά άρθρα