10 έθνικ τσάντες που θα αναβαθμίσουν το καλοκαιρινό σας στυλ

<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/1.jpg" alt="" width="504" height="504" /></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Τσάντα με καθρέφτες Muzungu Sisters <span>€ 124 (Bettina)</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><br /></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/2.jpg" alt="" width="474" height="398" /></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Shopping τσάντα </span></span><span>€ 29,99</span><span> (Oysho)</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><br /></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/3.jpg" alt="" width="378" height="504" /></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span>Δερμάτινη τσάντα με κρόσσια </span><span>€ 112 (Geelist)</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><br /></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/4.jpg" alt="" width="431" height="504" /></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><br /></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span>Ψάθινη τσάντα </span><span>€ 29,99 </span><span>(HandM)</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/5.jpg" alt="" width="336" height="504" /></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span>Πλεκτή πολύχρωμη τσάντα Sensi Studio </span><span>€ 184 (<a href="http://net-a-porter.com/" target="_blank">net-a-porter.com</a>)</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/6.jpg" alt="" width="504" height="504" /></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span>Clutch τσάντα </span><span>€ 39,95 </span><span>(Zara)</span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/7.jpg" alt="" width="397" height="400" /></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span> Πλεκτή χειροποίητη τσάντα Wayuu Taya (Pop up Store Kolonaki)</span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/8.jpg" alt="" width="336" height="504" /></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span>Τσάντα πλάτης Topshop </span><span>€ 46</span><span> (Sotris)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/9.jpg" alt="" width="336" height="504" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span> Πλεκτή τσάντα Sophie Anderson </span><span>€ 449 (<a href="http://net-a-porter.com/" target="_blank">net-a-porter.com</a>)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/04.07/10.png" alt="" width="335" height="372" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Τσάντα πουγκί (Accessorize)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

Σχετικά άρθρα