Επιτρέπεται η λήψη φαρμάκων όπως το viagra σε όσους πάσχουν από μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια;

<div><strong><span style="font-size: small;">Ρωτά ο αναγνώστης μας Πέτρος Γ.</span></strong></div>
<div><span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div><span style="font-size: small;">Ισχύει ότι για όσους πάσχουν από μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια πάθηση του αμφιβληστροειδή των ματιών αντενδείκνυται η λήψη φαρμάκων όπως το viagra cialis levitra Ισχύει για όλα αυτά τα φάρμακα ή μονο για ορισμένα;<br /></span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: small;">Απαντάει η Χειρουργός Οφθαλμίατρος Έλενα Κεφάλα, <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">MICOpth</span></span></strong>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Η λήψη </span><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Viagra</span></span><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> </span></span><span style="font-family: Arial;">και παρόμοιων ιδιοσκευασμάτων, όπως είναι το </span><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Cialis</span></span><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> </span></span><span style="font-family: Arial;">και το </span><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Levitra</span></span><span style="font-family: Arial;">, αντενδείκνυται σε ασθενείς με μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, λόγω του ότι δεν έχει μελετηθεί πλήρως η ασφάλεια τους. Σε περιπτώσεις γνωστών κληρονομικών, εκφυλιστικών αμφιβληστροειδοπαθειών, όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, υπάρχει μια μειονότητα των ασθενών αυτών που παρουσιάζει γενετικές ανωμαλίες στις αμφιβληστροειδικές φωσφοδιεστεράσες. Σε έρευνες, που έχουν γίνει, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις ανεπιθύμητων δράσεων των προαναφερομένων φαρμάκων στην όραση, ανάμεσα στα οποία είναι και η προσωρινή ή μόνιμη απώλεια όρασης.</span></span></div>
</div>
<div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><span> </span></span></p>
<p> </p>
</div>

Σχετικά άρθρα