Συναισθηματική νοημοσύνη: Πώς να μεγαλώσεις ευτυχισμένα παιδιά

<p style="text-align: justify;">Η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών εξελίσσεται παράλληλα με τη λογικομαθηματική ανάπτυξη και είναι το ίδιο σημαντική στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Είναι εκείνη η οποία συμβάλλει στον αυτοέλεγχο και στην καλύτερη συμπεριφορά του παιδιού.</p>
<p style="text-align: justify;">Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα πολύπλευρο θέμα που αφορά στο πόσο χαρούμενο και ευτυχισμένο μπορεί είναι ένα παιδί τόσο μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον όσο και στο σχολείο. Αποτελείται από δύο είδη: την ενδοπροσωπική, τι αισθάνεται το παιδί για τον εαυτό του και τη διαπροσωπική, η σχέση του παιδιού με τους φίλους και τους δασκάλους. Από τον αναπτυξιακό εργοθεραπευτή Στέλιο Μαντούδη <a href="http://www.mandou.gr">www.mandou.gr</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Οι πέντε βασικοί τομείς της συναισθηματικής ανάπτυξης είναι:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η ικανότητα του παιδιού να ελέγχει τα συναισθήματα του</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Είναι σημαντικό για ένα παιδί να ελέγχει το πώς νιώθει και να έχει αυτεπίγνωση. Παιδιά που δεν μπορούν να χειριστούν τα συναισθήματα τους κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με αισθήματα κατάθλιψης ενώ αντίθετα όσοι έχουν αυτή την ικανότητα μπορούν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της ζωής.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Όσο σημαντικό είναι να ελέγχει κάποιο παιδί τα δικά του συναισθήματα τόσο σημαντικό είναι και να αναγνωρίζει και των άλλων. Η ενσυναίσθηση είναι η θεμελιώδης ανθρώπινη δεξιότητα που έχει τη βάση της στη συναισθηματική αυτοεπίγνωση.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η γνώση των ίδιων του των συναισθημάτων</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Την στιγμή που δημιουργείται ένα συναίσθημα πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται αντιληπτό. Αυτή η ικανότητα είναι καίρια για την αυτοκατανόηση και την ψυχολογική ενόραση.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Δημιουργικότητα και εξεύρεση κινήτρων</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Τα παιδιά που έχουν κίνητρα, θέληση, δημιουργικότητα και αυτοκυριαρχία είναι εκείνα που αποδίδουν καλύτερα σε οτιδήποτε καταπιαστούν και είναι περισσότερο παραγωγικά.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η ικανότητα ενός παιδιού να διαχειρίζεται τις σχέσεις του</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει ένα παιδί με τους γύρω του, αποκτάει σε μεγάλο βαθμό τη δεξιότητα να μπορεί να χειριστεί και τα συναισθήματα του. </p>

Σχετικά άρθρα