Αρχική / Σεξ / Άνδρας / Οδηγός για προκαταρκτικά: Έτσι θα την κάνεις να σε θέλει
Οδηγός για προκαταρκτικά: Έτσι θα την κάνεις να σε θέλει thumbnail

Οδηγός για προκαταρκτικά: Έτσι θα την κάνεις να σε θέλει

Όταν η γυναίκα είναι κατάκοπη απ’ όλη την ημέρα, της είναι δυσκολότερο να χαλαρώσει σε βαθμό που να έχει σεξουαλική κορύφωση. Σε τέτοιες στιγμές, αυτό που έχει ανάγκη είναι τα χάδια. Της χρειάζεται αγκαλιά, στοργή και ιδιαίτερη τρυφερό­τητα. 'Eστω κι αν την αγκαλιάσουν με αγάπη και χωρίς σεξου­αλικότητα, μπορεί να χαλαρώσει, χωρίς βεβαίως να υπάρχει κα­μιά απαίτηση απ’ αυτή. Αυτό για κείνη είναι μια θεία εμπειρία και μοιάζει πολύ με το συναίσθημα που έχουν οι άντρες μετά τον οργασμό.


Aναλύει ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Dr John Gray


Είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτή τη γυναικεία ανά­γκη, διαφορετικά, οι άντρες δεν θα ασχοληθούν να δώσουν στη σύντροφό τους αυτή τη στήριξη αγάπης. Το μη σεξουαλικό άγ­γιγμα, που δεν στοχεύει πουθενά, οι γυναίκες το εκτιμούν σε τέτοιο βαθμό που ούτε το φαντάζονται οι άντρες. Το άγγιγμα είναι τόσο σημαντικό για τη γυναίκα, όσο το σεξ για τον άντρα.


Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει το σεξ στις γυναί­κες. Τους αρέσει εξίσου. Η διαφορά είναι ότι, όταν οι γυναίκες είναι σε υπερένταση, χαλαρώνουν με την αγκαλιά και τα χάδια που δεν αποβλέπουν πουθενά, ενώ οι άντρες, όταν είναι σε υπερένταση, έχουν μια παρόρμηση να αυξήσουν την υπερέντα­σή τους προσθέτοντας το σεξουαλικό στόχο. Η πλατιά οπτική (της γυναίκας) θέλει να διευρύνει τη διαδικασία της αμοιβαίας ικανοποίησης, ενώ η επικεντρωμένη οπτική (του άντρα) επιθυ­μεί να φτάσει στο στόχο όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.


Επειδή για τους άντρες το σεξ αποτελεί ένα στόχο, πολλές φορές είναι ανυπόμονοι με τα προκαταρκτικά. Οι γυναίκες όμως, μερικές φορές, ευχαριστιούνται το σεξ έστω κι αν δεν φτάσουν σε οργασμό. Αυτή η μη οργασμική εμπειρία είναι πο­λύ διαφορετική απ’ ό,τι φαντάζεται ένας άντρας.


Είναι δύσκολο για έναν άντρα να καταλάβει πώς γίνεται να νιώσει μια γυναίκα σεξουαλική ικανοποίηση, χωρίς να έχει ορ­γασμό. Ένας τρόπος για να μπορέσουν οι άντρες να ταυτιστούν μ’ αυτή την ικανοποίηση, είναι να συγκρίνουν το μη οργασμι- κό σεξ με τη δική τους “γρήγορη εκσπερμάτωση”. Όπως ένας άντρας μπορεί να ικανοποιηθεί φτάνοντας κατ’ ευθείαν στο στόχο του (χωρίς προκαταρκτικά), η γυναίκα απολαμβάνει την πορεία ή τη διαδικασία προς το στόχο. Το να φτάσει στο στό­χο (τον οργασμό) δεν έχει πρωταρχική σημασία για την ικανο­ποίησή της.


Ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν απολαμβά­νει τον οργασμό. Γενικά, όμως, δεν μπορεί να απολαύσει τον οργασμό αν δεν απολαύσει τα προκαταρκτικά χάδια. Πολλές φορές, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον οργασμό, αλλά θέλει ν’ απολαύσει τον αισθησιασμό που έχει η επιθυμία να ικανο­ποιήσει και να ευχαριστήσει ο ένας τον άλλο. Άλλες φορές μπορεί να προσβλέπει στην εκπλήρωση του στόχου – άλλες πά­λι, μπορεί ν’ απολαμβάνει τη διαδικασία της προσέγγισης.


Ο άντρας επίσης βιώνει διαφορετικές επιθυμίες στη σεξου­αλική του εμπειρία. Πολλές φορές, του αρέσει να καθυστερεί και διασκεδάζει προκαλώντας τη σύντροφό του. Σιγά σιγά ολό­κληρο το σώμα του γεμίζει από ευχαρίστηση κι όταν τότε φτάσει στον οργασμό, βιώνει τη χαρά, τον αισθησιασμό και την έκ­σταση του ολοκληρωτικού οργασμού.


Αυτή η ολοκληρωμένη και ώριμη εμπειρία έρχεται σε αντί­θεση με την γρήγορη εκσπερμάτωση. Στη γρήγορη εκσπερμά­τωση, συγκεντρώνεται για να φτάσει στον οργασμό όσο πιο γρή­γορα γίνεται. Μπορεί να ικανοποιείται και με τους δύο τρόπους, η γρήγορη εκσπερμάτωση πάντως δεν του δίνει τόσο μεγάλη ικανοποίηση όσο η παράδοση στην αισθησιακή απόλαυση των προκαταρκτικών, είναι σαν να συγκρίνουμε ένα φαγητό σε πα­κέτο μ’ ένα καλομαγειρεμένο γεύμα. Άλλες φορές προτιμάμε το πρόχειρο φαγητό, κι άλλες απολαμβάνουμε ένα εκλεκτό γεύμα.


Είναι πάλι φορές που η γυναίκα θέλει μόνο χάδια. Θέλει να την αγκαλιάσουν, να νιώσει το άγγιγμα – δεν τη νοιάζει να έχει οργασμό. Αν ο άντρας το καταλάβει αυτό, τότε είναι ευκο­λότερο να νιώθει ότι είναι καλός εραστής, έστω κι αν η σύ­ντροφός του δεν φτάνει στον οργασμό. βπίσης θ’ αποκτήσει ένα κίνητρο για να δημιουργεί ευκαιρίες όπου θα μπορούν μό­νο ν’ αγκαλιάζονται, χωρίς σεξουαλικότητα. Αυτό για τις γυ­ναίκες είναι πολύ σημαντικό.


Υπάρχουν και στιγμές, όπου ένας άντρας θέλει μόνο μια εκτόνωση, βίναι σημαντικό για τους άντρες πότε πότε να ξε­χνούν τα προκαταρκτικά και να βιώνουν τη γρήγορη εκσπερ­μάτωση.


Αυτή η αμοιβαία κατανόηση απαλλάσσει τη γυναίκα από την πίεση να προσποιείται ότι είναι η θεά του σεξ όποτε κά­νουν έρωτα. βκείνος δεν θα έχει την απαίτηση να φτάνει η γυ­ναίκα του στον οργασμό κάθε φορά. Ούτε κι εκείνη θα απαιτεί απ’ αυτόν να παρατείνει τη διαδικασία κάθε φορά που κάνουν έρωτα. Λεν πρέπει να του θυμώνει που δεν ασχολήθηκε με τα προκαταρκτικά. Ξέρει ότι, άλλοτε μόνο θ’ αγκαλιάζονται κι άλ­λοτε, όταν είναι και οι δύο πιο χαλαροί, θ’ απολαμβάνουν το τέλειο σεξ.


Οι σεξουαλικές μας ανάγκες αλλάζουν κύκλο σαν τον και­ρό ή σαν τις φάσεις του φεγγαριού. Οι φάσεις αυτές διαταράσ- σονται από τις διάφορες στενοχώριες της καθημερινής μας ζω­ής. Μια υγιής σεξουαλική σχέση απαιτεί ευελιξία, κατανόηση αυτών των φάσεων και ουσιαστική παραδοχή των διαφορών μας.


Η οργάνωση των πρτοκαταρκτικών 


Επειδή τις απασχολούν πολλά θέματα ταυτόχρονα, οι γυναίκες εύκολα αφαιρούνται ή επηρεάζονται από το περιβάλλον τους, κυρίως όταν έρχεται η στιγμή να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Όταν έρχεται η ώρα να χαλαρώσει και να χαρεί, η γυ­ναίκα ίσως αρχίσει ν’ ανησυχεί για τους απλήρωτους λογαρια­σμούς ή ν’ αναρωτιέται αν το σπίτι είναι καλά κλειδωμένο.


Οι άντρες πρέπει να καταλάβουν ότι το περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο για τις γυναίκες στην ερωτική διαδικασία. Το όμορφο περιβάλλον βοηθάει πολύ. '6να αναμμένο κερί, ένα γλυκό άρωμα, ο χαμηλός φωτισμός, η απαλή μουσική, όλα παί­ζουν μεγάλο ρόλο.


Για να χαλαρώσει μια γυναίκα που έχει πολλά στο μυαλό της (και μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες γυναίκες σκέφτονται πολλά μετά από μια κουραστική μέρα), ίσως χρειάζεται να την χαϊδέψει πρώτα ο σύντροφός της σ’ ολόκληρο το σώμα, προτού συγκεντρωθεί αρκετά ώστε να μπορέσει ν’ απολαύσει μια απ’ ευθείας διέγερση στις ερωτογενείς της ζώνες.


Όταν ένας άντρας είναι κουρασμένος, μπορεί να ικανοποι­ηθεί σεξουαλικά με μια γρήγορη εκσπερμάτωση. Η γυναίκα μπορεί να ικανοποιηθεί με ένα τρυφερό μασάζ σ’ όλο το σώμα της. Νιώθοντας το σώμα της, ξαναβρίσκει τη συγκέντρωσή της.


Αν καταλάβουμε τις διαφορές στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, ίσως αναγνωρίσουμε μερικές συνηθισμένες διαφορές μας – αυτό όμως δεν επηρεάζει αποφασιστικά τον τρόπο που θα κάνουμε έρωτα. Ο τρόπος που ο καθένας μας κάνει έρωτα είναι τελείως προσωπικός και δεν γίνεται να πούμε ποιος είναι ο σωστότερος. Η συζήτηση αυτή, όμως, μπορεί να σας βοηθή­σει ν’ ανακαλύψετε τις ανάγκες του συντρόφου σας, να ψάξετε πιο πρόθυμα και να δεχτείτε τις διαφορές του.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X