Άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη: Τα χαρακτηριστικά τους

<p style="text-align: justify;"><span>Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τις ρίζες της σε αυτό που πρώτος  ο E.L.Thorndike όρισε το 1920 ως "κοινωνική νοημοσύνη". Οι ψυχολόγοι αποκάλυψαν και άλλα είδη νοημοσύνης την τελευταία δεκαετία, χωρίζοντας την έτσι σε 3 κατηγορίες:</span><br /><br /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span>Με τον όρο <span style="text-decoration: underline;">αφηρημένη νοημοσύνη</span> ορίζεται η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να χειριζόμαστε λεκτικά και μαθηματικά σύμβολα.</span></li>
<li><span>Με τον όρο <span style="text-decoration: underline;">συγκεκριμένη νοημοσύνη</span> ορίζεται η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να χειριζόμαστε αντικείμενα.</span></li>
<li><span>Με τον όρο <span style="text-decoration: underline;">κοινωνική νοημοσύνη</span> ορίζεται η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να σχετιζόμαστε με ανθρώπους.</span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"><span>Ο Gardner (1983) στη θεωρία του περιλαμβάνει τη<em>διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη</em>στην <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>κοινωνική νοημοσύνη</strong></em></span> και εξηγεί ότι:</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Η <em><strong>διαπροσωπική νοημοσύνη  </strong></em>είναι η ικανότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους: τι τους παρακινεί , πως λειτουργούν, πως να συνεργαστείς μαζί τους. Επιτυχημένοι πωλητές, δάσκαλοι, γιατροί, δικηγόροι και πνευματικοί ηγέτες φαίνεται να έχουν υψηλότερο δείκτη διαπροσωπικής νοημοσύνης.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Η<em> <strong>ε</strong><strong>νδοπροσωπική νοημοσύνη </strong></em>είναι η ικανότητα να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου , η ικανότητα να σχηματίζεις ένα ακριβές μοντέλο γι' αυτόν και να μπορείς να εφαρμόσεις αυτό το μοντέλο με αποτελεσματικότητα στη ζωή σου.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Η θεωρία των Salovey &amp; Mayer (1990) για τη<strong><em><span style="text-decoration: underline;">συναισθηματική νοημοσύνη</span></em></strong> συμπεριλαμβάνει και τη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη και ξεχωρίζει σε αυτές ,τις εξής παραμέτρους:</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>1)<strong><em><span style="text-decoration: underline;">Αυτο-επίγνωση</span></em></strong>: αυτοπαρατήρηση και αναγνώριση των συναισθημάτων μας (π.χ. αναγνωρίζω τι συναίσθημα νίωθω την κάθε στιγμή)</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>2)<strong><em><span style="text-decoration: underline;">Συναισθηματική διαχείριση </span></em></strong>: χειρισμός των συναισθημάτων μας έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για την κάθε περίσταση. Η ικανότητα μας να βρούμε τι κρύβεται πίσω απο ένα συναίσθημα που νιώθουμε ή να βρίσκουμε τρόπους να χειριστούμε το φόβο,το θυμό, το άγχος και τη θλίψη.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>3)<strong><em><span style="text-decoration: underline;">Δημιουργία κινήτρων για μας τους ίδιους</span></em></strong>: Δρομολόγηση των συναισθημάτων στην υπηρεσία κάποιου σκοπού.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>4)<strong><em><span style="text-decoration: underline;">Συναισθηματική ταύτιση:</span></em></strong> η ευαισθησία μας για τα συναισθήματα και τα ενδιαφέροντα των άλλων.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>5)<strong><em><span style="text-decoration: underline;">Χειρισμός σχέσεων</span></em></strong> : Διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων , του κοινωνικού ανταγωνισμού και των κοινωνικών δεξιοτήτων.</span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Πηγή:</span></em></strong> Daniel Goleman ,"Η συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας",</div>
<div style="text-align: justify;">Επιμέλεια: Νίκος Ε. Δέγλερης , Χρύσα Ξενάκη  <strong style="font-size: x-small;">Ιατρείο Ψυχοθεραπείας Πειραιά Δρ. Νικόλαος Ε. Δέγλερης </strong>http://medpsychotherapy.blogspot.gr<br /> εκδ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα 2000.</div>

Σχετικά άρθρα