Γνωρίζετε τι είναι το κεκαμένο πέος;  thumbnail
Ανώμαλη κάμψη (στροφή) του πέους, λόγω συγγενούς ασυμμετρίας των διαστάσεων των σηρραγωδών σωμάτων. Υπάρχουν όμως και επίκτητα αίτια που προκαλούν το ίδιοφαινόμενο. Η φυσιολογική ελαστικότητα των ιστικών δομών του πέους είναι σημαντική για τη στυτική λειτουργία. Κατά τη στύση το πέος γεμίζει αίμα και λόγω της ελαστικότητας των δομών αυτών διογκώνεται και επιμηκύνεται. Το φυσιολογικό πέος κατά τη στύση, είναι σκληρό και ευθύ

Γνωρίζετε τι είναι το κεκαμένο πέος;

Κάμψη πέους ή κεκαμένο πέος 


Τι είναι;


Ανώμαλη κάμψη (στροφή) του πέους, λόγω συγγενούς ασυμμετρίας των διαστάσεων των σηρραγωδών σωμάτων. Υπάρχουν όμως και επίκτητα αίτια που προκαλούν το ίδιοφαινόμενο.
Η φυσιολογική ελαστικότητα των ιστικών δομών του πέους είναι σημαντική για τη στυτική λειτουργία. Κατά τη στύση το πέος γεμίζει αίμα και λόγω της ελαστικότητας των δομών αυτών διογκώνεται και επιμηκύνεται. Το φυσιολογικό πέος κατά τη στύση, είναι σκληρό  και ευθύ


Το 1965 ο Αμερικανός ουρολόγος Reed N. Nesbit του Πανεπιστημίου του Michiganπεριέγραψε 3 περιστατικά ανώμαλης κάμψης του πέους που οφείλονταν σε ασυμμετρία των διαστάσεων των σηραγγωδών σωμάτων. 
Στο άρθρο του αναφέρει ότι υπάρχει συγγενής ασύμμετρη ανάπτυξη των Σ.Σ.. και ανέπτυξε την τεχνική διόρθωσης της κάμψης, ονομαζόμενη τεχνική κατά Nesbit. Από το 1965 μέχρι σήμερα, εφαρμόζεται κατά κόρον.Η Αιτιολογία αυτής της δυσμορφίας δεν είναι ακόμα αποσαφηνισμένη.Η κάμψη του πέους μπορεί να οφείλεται σε μια συγγενή παραμόρφωση αυτού (Συγγενή Κάμψη), που δημιουργείται από δυσανάλογη ανάπτυξη των ΣΣ., παρούσα από τη γέννηση του παιδιού.Όμως η κλινική εικόνα εμφανίζεται συχνά στην εφηβεία και διατηρείται σταθερή για όλη τη ζωή του νεαρού. Ευτυχώς οι περισσότερες συγγενείς κάμψεις είναι ήπιες.
Μόνον στις πιο επιπλεγμένες περιπτώσεις συνδυάζονται διαταραχές της ουρήθρας όπως επισπαδίας ή υποσπαδίας (δηλ. έκτοπο έξω στόμιο ουρήθρας αλλά στην κανονική πορεία της κοιλιακής επιφάνειας του πέους).


Πιο σπάνια μπορεί να οφείλεται σε επίκτητη αιτία όπως: ίνωση των Σ.Σ., σαν αποτέλεσμα ενός τραύματος ή μικροτραυματισμού κατά τη συνουσία, πριαπισμός, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοσες κολλαγονώσεις όπως ινώδης σκλήρυνση του πέους ή  νόσος La Peyronie ή Induratio Penis plastica.


Επειδή η Επίκτητη κάμψη έχει συσχετισθεί σε μεγάλο βαθμό με μικροτραυματισμούςκατά την σεξουαλική επαφή, δεν παρατηρούνται επίκτητες κάμψεις πριν την εφηβεία. Παρ’ όλα αυτά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επίκτητης κάμψης πέους σε προεφηβικές ηλικίες λόγω μικροτραυματισμών κατά την διάρκεια του αυνανισμού (σπάνιες).


Στις περιπτώσεις σοβαρής κάμψης μπορεί να έχουμε αδυναμία διείσδυσης και σε μερικές περιπτώσεις αν προστεθεί μια δευτερογενής νευροαγγειακή βλάβη ο ασθενής οδηγείται σε Ασταθή Στύση Οργανικού τύπου (αδυναμία επίτευξης στύσης). Στις πιο πάνω μηχανικές βλάβες προστίθενται και ψυχολογικές διαταραχές (Ασταθή Στύση Μικτού τύπου) καθότι ο ασθενής αποφεύγει ή αρνείται και δεν αποδέχεται πλέον το δικό του σεξουαλικό όργανο, αποφεύγει τη σεξουαλική επαφή λόγω ντροπής ή λόγω φόβου ότι δηλαδή θα προκαλέσει πόνο ή ενόχληση στη σύντροφό του.


Το ψυχολογικό προφίλ του ασθενή είναι σημαντικό και ευαίσθητο και αντιμετωπίζεται με προσοχή. Συζητώντας με τον ασθενή πρέπει να καταλάβουμε κατά πόσον ψυχολογικά η Συγγενής Κάμψη (Σ.Κ.) επιδρά στη σεξουαλική ζωή. Πολλοί ασθενείς παρότι δεν έχουν πρόβλημα στην επαφή με ήπια έως μέτρια κάμψη ζουν αυτή την κατάσταση σαν μια δυσμορφία φυσιολογική κατά αυτούς. Η ιατρική υποστήριξη είναι επομένως να δώσει να καταλάβει ο νεαρός, ότι δεν υπάρχουν σεξουαλικά προβλήματα και μπορεί να ζήσει καλά και με ένα πέος όχι απόλυτα ευθύ.

Τέλος και η άποψη της συντρόφου δεν υποτιμάται, διότι ακόμα και μια ήπια κάμψη μπορεί να δημιουργήσει πόνο, επομένως δυσκολία σεξουαλικής συνευρέσεως.

Η διάγνωση πρέπει πάντα να διαπιστώνει τη βλάβη και να τεκμηριώνει αυτή, μετά από προκλητή στύση με χρήση Αγγειοδιασταλτικών Φαρμάκων ή με Οπτικό Σεξουαλικό Ερεθισμό, (Visual Sexual Stimulation).


Η θεραπεία είναι πάντα συντηρητική στις ήπιες και μέτριες κάμψεις πέους που δεν δυσκολεύουν τη διείσδυση.


Η χειρουργική θεραπεία συνιστάται μόνο στις σοβαρές κάμψεις που δυσκολεύουν τη διείσδυση. Καλύτερα να συστήνεται στον ασθενή και μια ψυχολογική εκτίμηση πριν την χειρουργική αντιμετώπιση.


Οι επεμβάσεις Πλαστικής και Λειτουργικής αποκατάστασης του Ευθειασμού είναι πολλές και διαφορετικές, από την αφαίρεση ή όχι της πλάκας ή της ινώδους περιοχής επάνω στον Ινώδη Χιτώνα ( Ι.Χ.), μέχρι τη χρήση αυτόλογου μοσχεύματος.


 


α. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΚΑΜΨΗΣ ΠΕΟΥΣ


Υπάρχουν 5 τύποι συγγενούς κάμψης, αλλά λιγότερο σπάνιος είναι ο τύπος 2 (δηλ. Ουρήθρα και Σ.Σ. φυσιολογικά αλλά με ανωμαλίες μερικών περιβλημάτων, ενώ ο τύπος 4 είναι ο πιο συχνός, ο οποίος οφείλεται σε ανώμαλη ανάπτυξη των Σ.Σ. ή και της ουρήθρας αλλά με περιβλήματα φυσιολογικά (περιτονίες). Εάν το πέος κάμπτεται προς τα κάτω, αυτό οφείλεται σε μια ουρήθρα συγγενώς πιο κοντή κάποια χιλιοστά.• ΤΥΠΟΣ І Μη φυσιολογική ανάπτυξη των ιστών που περιβάλλουν την ουρήθρα καιανώμαλη διάπλαση των σηραγγωδών.


•  ΤΥΠΟΣ ІІ Απλαστικό τμήμα ινώδους χιτώνα οπισθοπλαγίως της ουρήθρας.

•  ΤΥΠΟΣ ІІІ Ανελαστική περιοχή στον δαρτό.

•  ΤΥΠΟΣ ІΤα στρώματα των περιτονιών είναι φυσιολογικά, αλλά ο ινώδης χιτώνας ανελαστικός.

•  ΤΥΠΟΣ V Γνωστή ως «shorturethra». Ενώ η ανάπτυξη όλων των ανατομικών δομών του πέους είναι φυσιολογική, κατά την στύση η ουρήθρα και τα σηραγγώδηπαρουσιάζονται μικρά σε διάσταση και κοντά.


β. ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ


Η κατεύθυνση της κάμψης μπορεί να είναι κοιλιακή, ραχιαία, πλάγια ή μικτή και πιο συγκεκριμένα το πέος παρουσιάζει:


1.      Κάμψεις χωρίς χορδή  • Κοιλιακή κάμψη στο 50% των περιπτώσεων

  • Πλάγια στο 25% (20% προς τα αριστερά και 5% προς τα δεξιά).

  • Ραχιαία στο 5% των περιπτώσεων.

  • Συνδυασμός: πλάγια-κοιλιακή κάμψη στο 20%.


2.      Κάμψεις με χορδή χωρίς υποσπαδία


 ·         Συνήθως κοιλιακές με ή χωρίς στροφή.


γ. ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ


Ο βαθμός γωνίωσης της κάμψης ποικίλλει:


1. Μεγαλύτερη των 60° συναντάται στο 16% των περιπτώσεων
2. Μεταξύ 30° – 60° συναντάται στο 44%
3. Μικρότερη των 30° συναντάται στο 40%


Ανδρολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

[fbcomments]
X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X