Πόσο τρώνε οι γονείς και πόσο τα παιδιά;

<div>
<p>Η ποσότητα φαγητού που καταναλώνουν τα παιδιά θα μπορούσε να συσχετίστει με τη ποσότητα που οι ίδιοι οι γονείς καταναλώνουν. Σε έρευνα που διενεργήθηκε από πέντε πανεπιστήμια στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε δείγμα αφροαμερικάνων και ισπανόφωνων οικογενειών υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ των μερίδων φαγητών που προσφέρουν οι γονείς ή οι υπεύθυνοι για την φροντίδα των παιδιών και την ποσότητα τελικά που καταναλώνουν τα παιδιά.</p>
</div>
<div>
<p> Η ομάδα των ερευνητών έκανε μια μελέτη παρατήρησης μέσα στο σπίτι σε 145 οικογένειες, προκειμένου να διερευνήσει πώς η ποσότητα φαγητού που σερβίρεται και καταναλώνεται από τα παιδιά μπορεί να σχετίζεται με την ποσότητα που οι ίδιοι οι γονείς σερβίρουν στον εαυτό τους.</p>
<div>
<p><span>Τα στοιχεία από προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς μπορεί να συμβάλουν στην υπερκατανάλωση φαγητού των παιδιών τους όταν προσφέρουν ποσότητες που υπερβαίνουν το κατάλληλο μέγεθος. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει λεπτομερέστερα εάν και πώς η ποσότητα της τροφής που οι ίδιοι οι γονείς σερβίρουν στον εαυτό τους θα μπορούσε να σχετίζεται με την ποσότητα που σερβίρουν στα παιδιά τους και ειδικότερα η ποσότητα τροφής που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του δείπνου.</span></p>
<p><span>Συνολικά, 145 Αφρο-Αμερικανές και ισπανόφωνες οικογένειες είχαν συμπεριληφθεί στην έρευνα ,33 από τις οποίες ήταν στο κέντρο του Τεξας, το Χιούστον. Στη μελέτη πραγματοποιήθηκαν τρεις παρατηρήσεις(in-home) κατά τη διάρκεια του δείπνου κάθε οικογένειας. Οι οικογένειες κλήθηκαν να μαγειρέψουν ένα από τα συνηθισμένα γεύματα τους και να το σερβίρουν σε τυποποιημένα σκεύη που τους παρέχονταν. Οι ερευνητές πήραν φωτογραφίες των τυποποιημένων τροφίμων που οι ίδιοι οι γονείς προσέφεραν στους ίδιους και τα παιδιά τους. Στη συνέχεια δύο διαιτολόγοι εκτίμησαν τη ποσότητα που είχε σερβιριστεί σε γραμμάρια. Επιπλέον, οι γονείς παρείχαν στους ερευνητές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα στοιχεία του γεύματος, συνταγές και μεθόδους παρασκευής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης.</span></p>
<p><span>Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποσότητα του φαγητού που σερβίρεται στα παιδιά συσχετίζεται με τη ποσότητα που οι ίδιοι οι γονείς σερβίρουν στον εαυτό τους. Γονείς που σερβίρουν μεγάλες μερίδες στον εαυτό τους, σερβίρουν επίσης μεγάλες μερίδες και στα παιδιά τους, σε σύγκριση με τους γονείς οι οποίοι σερβίρουν μικρότερες μερίδες, ανεξάρτητα από το είδος της τροφής που καταναλώνεται .</span></p>
<p><span>Όσο περισσότερη ποσότητα είχαν τα παιδιά στη διάθεση τους τόσο μεγαλύτερη ήταν και η κατανάλωση, δεν μπορούμε όμως να συσχετίσουμε την ποσότητα του φαγητού που σερβίρεται/καταναλώνεται με τη κατάσταση του βάρους των παιδιών. Οι μελετητές εξηγούν ότι για το βάρος των παιδιών ευθύνονται και άλλοι παράγοντες όπως η ενέργεια που λαμβάνουν μέσω της τροφής καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, η φυσική δραστηριότητα κ.α. Περαιτέρω διερεύνηση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος της συγκεκριμένης μελέτης έδειξε ότι οι Αφρο-Αμερικανοί σε σύγκριση με τους Ισπανόφωνους, και οι εργαζόμενοι σε σύγκριση με τους άνεργους γονείς σερβίρουν μεγαλύτερες μερίδες σε γενικές γραμμές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία των ερευνητών κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων των γευμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει μερικές από τις διατροφικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων.</span></p>
<p><span>Τα ευρήματα αυτά, τα οποία ισχύουν μόνο για τα βραδινά γεύματα, δείχνουν ότι παράγοντες που δεν σχετίζονται με το παιδί ,όπως η συνήθεια του γονέα να σερβίρει μια συγκεκριμένη μερίδα είναι στενά συνδεδεμένη τελικά με την κατανάλωση τροφίμων από ένα παιδί. Όπως φαίνεται σε αυτή τη μελέτη, η σχέση μεταξύ της ποσότητας φαγητού που σερβίρουν οι γονείς στον εαυτό τους και αυτής που σερβίρουν στα παιδιά τους έχει σημαντικές επιπτώσεις διότι μεγάλες ποσότητες μερίδων μπορεί να μεταφραστούν σε αυξημένη πρόσληψη τροφής από τα παιδιά .</span></p>
<p><span>Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το παιδί και που στοχεύουν σε αύξηση ή μείωση της πρόσληψης τροφής. Με το να σερβίρουν συνεχώς οι γονείς μεγάλες μερίδες, μπορεί να επιβάλουν ένα κανόνα συγκεκριμένης κατανάλωσης επάνω στα παιδιά τους, που μπορεί να τα οδηγήσει στο να τρώνε περισσότερο.. Και το αντίθετο με το να σερβίρουν μικρότερες μερίδες θα μπορούσαν να αποτρέψουν την υπερβολική πρόσληψη ενέργειας στα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Μελλοντικές παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας των γονέων να εκτιμούν τα κατάλληλα μεγέθη που πρέπει να σερβίρουν, προκειμένου να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών τους.</span></p>
<div><span>Πηγή: ΕΠιστημονική ομάδα του διατροφολόγου κ. Ζουμπανέα (diatrofi.gr)</span></div>
</div>
</div>

Σχετικά άρθρα