Τα χαρακτηριστικά της νευρωτικής συζύγου thumbnail
Ο εσωστρεφής σύζυγος και η εξωστρεφής σύζυγος. Αυτή η δυάδα έχει επίσης περιγράφει ως μια σύγκρουση μεταξύ του αποστασιοποιημένου συζύγου και της απαιτητικής συζύγου ή ο «ψυχρός» σύζυγος και η «θερμή» σύζυγος ή ο «ευταξικός» σύζυγος και η «ακατάστατη» σύζυγος. Βασικά, η σχέση αυτή περιλαμβάνει έναν κατά κάποιο τρόπο εξαρτητικό άνδρα, που εμφανίζει δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων του και που συχνά θεωρείται ο ισχυρός σιωπηρός τύπος. Ο συγκεκριμένος τύπος άνδρα, που είναι υπερβολικά συγκεντρωμένος στο να κάνει «αυτό που πρέπει», συχνά παντρεύεται μια γυναίκα που αποτελεί το πρότυπο θηλυκότητας της κοινωνίας μας. Αυτή φαίνεται ως παθητική και κατά κάποιο τρόπο σαγηνευτική και χαρακτηρίζεται από σημαντική τάση δραματικής παρουσίασης του εαυτού της. Καταρχήν, προκαλεί μεγάλη έξαρση στη ζωή του συζύγου της. γιατί εκφράζει και προκαλεί σ’ αυτόν συναισθήματα που δεν είχε αισθανθεί ποτέ πριν.

Τα χαρακτηριστικά της νευρωτικής συζύγου

Και άλλων τύπων συντρόφων και ζευγαριών ….


Ταξινόμηση σχέσεων με βάση την προσωπικότητα και την ψυχιατρική ορολογία


Διάφορες ομάδες ερευνητών έχουν προτείνει, ανεξάρτητα η μια απ’ την άλλη, αυτό το σύστημα ταξινόμησης, όπου περιλαμβάνονται κατηγορίες όπως 


- Ο ιδεοψυχαναγκαστικός σύζυγος και η οιστριονική σύζυγος


- Ο παθητικο-εξαρτητικός σύζυγος και η κυριαρχική σύζυγος


- Ο παρανοειδής σύζυγος και η επιρρεπής σε κατάθλιψη σύζυγος


- Ο επιρρεπής σε κατάθλιψη σύζυγος και η παρανοειδής σύζυγος η  λεκτικά εξαρτημένη σχέση


- Η νευρωτική σύζυγος και ο παντοδύναμος σύζυγος.


Ο εσωστρεφής σύζυγος και η εξωστρεφής σύζυγος. Αυτή η δυάδα έχει επίσης περιγράφει ως μια σύγκρουση μεταξύ του αποστασιοποιημένου συζύγου και της απαιτητικής συζύγου ή ο «ψυχρός» σύζυγος και η «θερμή» σύζυγος ή ο «ευταξικός» σύζυγος και η «ακατάστατη» σύζυγος. Βασικά, η σχέση αυτή περιλαμβάνει έναν κατά κάποιο τρόπο εξαρτητικό άνδρα, που εμφανίζει δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων του και που συχνά θεωρείται ο ισχυρός σιωπηρός τύπος. Ο συγκεκριμένος τύπος άνδρα, που είναι υπερβολικά συγκεντρωμένος στο να κάνει «αυτό που πρέπει», συχνά παντρεύεται μια γυναίκα που αποτελεί το πρότυπο θηλυκότητας της κοινωνίας μας. Αυτή φαίνεται ως παθητική και κατά κάποιο τρόπο σαγηνευτική και χαρακτηρίζεται από σημαντική τάση δραματικής παρουσίασης του εαυτού της. Καταρχήν, προκαλεί μεγάλη έξαρση στη ζωή του συζύγου της. γιατί εκφράζει και προκαλεί σ’ αυτόν συναισθήματα που δεν είχε αισθανθεί ποτέ πριν.


Η απελευθέρωση αυτών των συναισθημάτων ενθουσιάζει το σύζυγο και το γεγονός αυτό πολλαπλασιάζει την ευχάριστη εκτίμηση προς τη σύζυγο. Φροντίζοντας την, παρουσιάζει αύξηση των συναισθημάτων σπουδαιότητάς του. Από τη δική της πλευρά, η σύζυγος ψάχνει για έναν καλό γονέα, κάποιον που θα της προσφέρει ένα αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας.


Αν το ζευγάρι αρχίσει να αντιμι τωπίζει δύσκολες καταστάσεις (stress) μετά το τέλος της περιόδου μέλιτος, τότε ο σύζυγος θα θεωρήσει τη διαισθητική (συναισθηματική) φύση και τον ανάλογο τρόπο σκέψης της γυναίκας του ως εξαιρετικά δυσάρεστα και αποδιοργανωτικά και η σύζυγός του θα βιωσει την αντιδραστική συναισθηματική απόστασή του ως εξαιρετικά δυσάρεστη. Καθώς εκείνη αυξάνει την γκρίνια της, εκείνος αυξάνει την αδιαφορία του. Έτσι, ο ένας κατηγορεί τον άλλο ανεξάρτητα από το ποιο είναι το λάθος στο επικοινωνιακό τους σύστημα. Η σχέση τείνει να γίνει μια αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού και μπορεί να εκφυλιστεί από καλό γονέα με καλό παιδί, σε αποξενωμένο γονέα με ένα θυμωμένο παιδί. Από τις τρεις βασικές διαστάσεις της συζυγικής αλληλεπίδρασης, οι συγκρούσεις γύρω από τη συναισθηματικότητα κατέχουν τον κεντρικό ρόλο.


Ο παθητικο-εξαρτητικός σύζυγος και η κυριαρχική σύζυγος.


Σε αυτή τη σχέση, ο σύζυγος έλκεται από μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση προκειμένου να ενστερνιστεί τη δύναμή της, γιατί, εξαιτίας της δικής του έλλειψης αυτοπεποίθησης, αισθάνεται ανίκανος. Ακόμα, μπορεί να είναι αλκοολικός ή παχύσαρκος. Εξισορροπεί τις αμφιβολίες του για την αρρενωπότητά του με την εκλογή μιας γυναίκας που μπο-ρεί να τον φροντίζει. Συνήθως παντρεύεται μια γυναίκα που έχει σοβαρές συγκρούσεις γύρω από τη θηλυκότητά της (από το θηλυκό της ρόλο) και αισθάνεται πολύ άσχημα σε μια κατάσταση εξάρτησης από κάποιον, με αποτέλεσμα να επιλέγει έναν άνδρα που μπορεί να τον ελέγχει. Η εμφάνιση συγκρούσεων σε μια τέτοια σχέση θα οφείλεται στην αύξηση της παθητικο-επιθετικής συμπεριφοράς του συζύγου και στην κατάθλιψη ως αντίδραση στην προσπάθεια της συζύγου να τον υττερελέγξει. Η αδυναμία της να ελέγξει και να κυριαρχήσει πάνω σ’ αυτόν και η ματαίωση των δικών της ασυνείδητων αναγκών εξάρτησης μπορεί να την κάνουν να θυμώνει και να είναι εχθρική. Η κυριαρχία αποτελεί το βασικό θέμα του επι-κοινωνιακού συστήματος του ζεύγους.


Ο παρανοειδής σύζυγος και η επιρρεπής σε κατόθλιψη σύζυγος.


Αυτή η σχέση συχνά έχει σαδομαζοχιστικές παραμέτρους. Ο σύζυγος είναι ζηλιάρης, καχύπο-πτος, εχθρικός και θυμωμένος άνδρας, με ανησυχίες για την αρρενωπότητά του και φόβο κατακερματισμού (θρυμματισμού) του εγώ του, και παίρνει μια γυναίκα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, που πρόθυμα αποδέχεται τις κατηγορίες. Πεπεισμένη από τη χαμηλή αυτοεκτίμησή της ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο καλύτερο, γίνεται σύζυγός του. Η παθολογικά χαμηλή αυτοεκτίμηοή της μπορεί συχνά να αντιγράφει τις απορριπτικές θέσεις που προέρχονται από υπερβολική κριτική των γονιών της. Η γυναίκα αυτή μπορεί να πάρει ένα σύζυγο που αποτελεί ένα ψυχολογικό αντίγραφο του πιο απορριπτικού γονιού και απ' αυτόν να ζητά την επιδοκιμασία, η οποία ήταν ακατόρθωτη από τον εξιδανικευμένο και άπιαστο γονέα. Αυτοί οι γάμο» είναι ιδιαίτερα θυελλώδεις, γιατί και οι δύο σύντροφοι έχουν ασθενείς μηχανισμούς άμυνας και χειρισμού και σημαντικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι συγκρούσεις τους σχεδόν πάντοτε είναι πολυπαραγοντικές.


Ο επιρρεπής σε κατόθλιψη σύζυγος και η παρανοειδής σύζυγος.


Η σχέση αυτή είναι η αντίθετη του προηγούμενου τύπου. Μια γυναίκα καχύποπτη και ζηλιάρα παντρεύεται έναν άνδρα που τείνει να είναι καταθλιτττικός και διαταραγμένος.


Εκτός από τις μαζοχιστικές παραμέτρους της προσωπικότητας του συζύγου, που του δίνουν τη δυνατότητα να παραμένει οτην επώδυνη αυτή σχέση, η καχυποψία και η εχθρότητα της συζύγου παρέχει στον άνδρα τη δικαιολογία για να μην απο μακρυνβεί στον εξωτερικό κόσμο, που τον βλέπει ως φοβογόνο. Αυτή η παθητι κή καταθλιτττική κατάσταση του συζύγου επιτρέπει στη σύζυγο να διατηρεί την καχυποψία της και την εχθρική συμπεριφορά της χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι για να χειριστεί το σύντροφό της. Οι συγκρούσεις συνήθως επικεντρώνονται γύρω από τις προσπάθειες να διευρυνθούν τα όρια της οικογένειας και να συμπεριλάβουν και άλλους.


Η λεκτικά εξαρτημένη σχέση . Και τα δύο μέλη αυτής της σχέσης είναι παθητικά, εξαρτητικά. ανώριμα και ανταγωνιστικά. Και οι δύο έχουν μια έντονη λαχτάρα για συναίσθημα και αισθάνονται ότι δίνουν περισσότερα στη σχέση απ' ό,τι παίρνουν.


Σχέσεις αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα θυελλώδεις, αν και ευκαιριακά οι σύντροφοι μπορεί να είναι σε θέση να φροντίσουν ο ένας τον άλλο. Και οι δύο παρουσιάζουν διάθεση για θυμούς (μπουρίνια) και μια επιθυμία για παιδόμορφες ικανοποιήσεις. Κανείς από τους δύο δεν μπορεί να δείξει ενδιαφέρον για την καλοπέραση του άλλου. Σ’ αυτόν τον τύπο της σχέσης, οι συγκρούσεις μπορεί να επικεντρώνονται γύρω από κάθε μεγάλο θέμα της συζυγικής αλληλεπίδρασης.


Η νευρωτική σύζυγος και ο παντοδύναμος σύζυγος.


Σ’ αυτή τη σχέση η γυναίκα είναι απελπισμένη και χρόνια άρρωστη και προσμένει από το σύντροφό της να είναι παντοδύναμος και να την απαλλάξει από τα δεινά της (απ’ όσα υποφέρει). Ακόμα, εκφράζει κάποια μνησικακία και μια υπερβολή των συμπτωμάτων της.


Ο σύζυγος μένει στο γάμο λόγω της επιθυμίας του να βοηθήσει και της έντονης αίσθησης της ανικανότητάς του. €νισχύεται από την ιδέα ότι βοηθάει ένα άτομο ju είναι ασθενέστερο απ’ αυτόν, αλλά η συνεχής αποτυχία των προσπαθειών του Αως αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια της αυτοπεποίθησής του. Η κυριαρ-ητα είναι η βασική περιοχή απ’ όπου απορρέουν οι συγκρούσεις τους.


Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι αυτοί οι τύποι γάμων δεν οδηγούν πάντοτε σε σοβαρές συγκρούσεις και διαζύγιο. Τα μέλη των παραπάνω συνδυασμών συνήθως καταφέρνουν να βρουν ένα είδος ισορροπίας και αν το ζευγάρι διαθέτει κάποιο βαθμό ευελιξίας και μπορεί από καιρό σε καιρό να αντλεί ικανό ποίηση από τη συμπεριφορά του άλλου, αυτή είναι ικανή να αναζωογονεί το γάμο. που τελικά εξελίσσεται αρκετά καλά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα με τον εσωστρεφή σύζυγο και την εξωστρεφή σύζυγο, όταν ο σύζυγος έχει την ικανότητα να αποδεχτεί τη γοητευτική και παρορμητική προσωπικότητα της συζύγου και νά ζήσει την ακαταστασία της.


Προβλήματα προκύπτουν, γενικά, όταν αυξηθεί υπερβολικά το κόστος για τη διατήρηση του συστήματος. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, όταν η κατάθλιψη του/της συντρόφου έχει ως αποτέλεσμα εισαγωγή σε νοσοκομείο και την αντιδραστική επιθυμία του/της άλλου/ης συντρόφου να απομακρυνθεί από τη σχέση, όταν ο ένας από τους ουζυγους αλλάξει  και ως εκ τούτου ανατρέπεται το σύστημα ή όταν ο ένας σύζυγος δεν είναι πρόθυμος να ζήσει με αυτούς τους κανόνες αν και οι δυο είχαν παντρευτεί με την προσδοκία ότι θα μπορούσαν. 

[fbcomments]
X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X