Σεξ μετά από ξενύχτι: Μια πρωτότυπη έρευνα.

<p style="text-align: justify;"><strong>Η στέρηση ύπνου και η αντίληψη της πρόθεσης για σεξ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης, μετά από στέρηση μιας νύχτας ύπνου, ο άνδρας αντιλαμβάνεται  μεγαλύτερο το σεξουαλικό ενδιαφέρον της γυναίκας, καθώς και τη πρόθεση της να προχωρήσει στη σεξουαλική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 60 φοιτητές που συμπλήρωσαν ειδικά ερωτηματολόγια που εξετάζουν την αντίληψη του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και της σεξουαλικής πρόθεσης πριν και μετά από μιας νύχτας στέρηση ύπνου.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Το άρθρο επιμελήθηκε ο Θ.Παλλαντζάς, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, συνεργάτης του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. </p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/contentfiles/eidikoi/giatroi/rest%20of/athanasios-palatzas.jpg" alt="" width="88" height="88" /></p>
<p style="text-align: justify;">Τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι μετά από ξεκούραση, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες αξιολόγησαν τη πρόθεση των γυναικών να προχωρήσουν σε σεξουαλική επαφή σημαντικά χαμηλότερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόθεση των ανδρών. Μετά από τη στέρηση μιας νύχτας ύπνου όμως, οι άνδρες αντιλαμβανόντουσαν σημαντικά αυξημένη τη πρόθεση των γυναικών για σεξ, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που δε διέφερε πλέον από αυτή των ανδρών. Η στέρηση ύπνου ωστόσο, δεν είχε σημαντική επίδραση στις μεταβλητές που σχετίζονταν με τον ύπνο.</p>
<p style="text-align: justify;">Η στέρηση ύπνου, όπως είναι γνωστό, προκαλεί διαταραχή στη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να έχει αρνητική επίδραση σε παράγοντες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων ,όπως είναι η ηθική, η κοινή λογική, η αναστολή της παρόρμησης και η εκτίμηση του κινδύνου. Αυτή όμως είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά την επίδραση της στέρησης ύπνου στη λήψη αποφάσεων που σχετίζεται με τη ρομαντική σχέση και τη σεξουαλική ζωή.</p>
<p style="text-align: justify;">Οι ερευνητές μάλιστα επισημαίνουν πως τα ευρήματα τους είναι παρόμοια με αυτά των μελετών που εξετάζουν την αναστολή του μετωπιαίου λοβού εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ. Η υπόθεση τους ήταν ότι η στέρηση ύπνου θα μπορούσε να έχει απρόσμενη επίδραση στην αντίληψη των εμπειριών που σχετίζεται με την επικοινωνία και την επαφή ενός ζευγαριού που μπορεί να οδηγήσει τους δύο συντρόφους στην απόφαση να προχωρήσουν στη σεξουαλική πράξη, απόφαση που ενδεχομένως να μην την έπαιρναν εάν ήταν ξεκούραστοι.</p>
<p style="text-align: justify;">Η διαταραγμένη λειτουργία της λήψης αποφάσεων όμως, μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να οδηγήσει  σε προβλήματα, όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η μη προγραμματισμένη εγκυμοσύνη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και οι συγκρούσεις μέσα στη σχέση. Πρόκειται λοιπόν, για ένα ζήτημα που  εγείρει διάφορους προβληματισμούς σχετικά με την ιατρική φροντίδα, την οικονομική διαχείριση και την εκπαίδευση τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>

Σχετικά άρθρα