Πανελλήνιες

Δίνεις πανελλήνιες και νιώθεις το άγχος της αποτυχίας;- Πώς λειτουργεί το αίσθημα της αποτυχίας στην εφηβεία και ποιες οι επιδράσεις του στις επιδόσεις σου;

Ο φόβος της αποτυχίας είναι ένα ιδιαίτερα δυνατό συναίσθημα για τους ενήλικες. Έτσι, γίνεται ακόμη δυνατότερο για τους εφήβους που

Δίνεις πανελλήνιες και νιώθεις το άγχος της αποτυχίας;- Πώς λειτουργεί το αίσθημα της αποτυχίας στην εφηβεία και ποιες οι επιδράσεις του στις επιδόσεις σου;

Ο φόβος της αποτυχίας είναι ένα ιδιαίτερα δυνατό συναίσθημα για τους ενήλικες. Έτσι, γίνεται ακόμη δυνατότερο για τους εφήβους που